Inwoners

Lees verder

Ophaaldagen, milieustraat, nieuwe container of afvalpas, grofvuil, afval scheiden en ondergrondse containers.

Aanvragen, vernieuwen, kwijt, (thuis)bezorgen en medische keuring voor rijbewijs.

Wmo-voorzieningen, Wmo-loket, mantelzorg, hulp bij een gesprek en jeugdhulp.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiden, geboorteaangifte en overlijden.

Vergunning aanvragen, vooroverleg plannen of bouwplan laten toetsen, verleende vergunningen, slopen, bestemmingsplannen en stimuleringslening.

Straatverlichting kapot, afvalcontainer niet geleegd, zwerfvuil, verstopte riolering, losse tegels, asbest verwijderen, slopen en verloren of gevonden voorwerpen.