Inwoners

Lees verder

 • Afval

  Ophaaldagen, milieustraat, nieuwe container of afvalpas, grofvuil, afval scheiden en ondergrondse containers.

 • Paspoort, ID-kaart en rijbewijs

  Aanvragen, vernieuwen, kwijt, (thuis)bezorgen en medische keuring voor rijbewijs.

 • Zorg en ondersteuning

  Wmo-voorzieningen, Wmo-loket, mantelzorg, hulp bij een gesprek en jeugdhulp.

 • Geboorte, trouwen en overlijden

  Huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiden, geboorteaangifte en overlijden.

 • Bouwen en verbouwen

  Vergunning aanvragen, vooroverleg plannen of bouwplan laten toetsen, verleende vergunningen, slopen, bestemmingsplannen en stimuleringslening.

 • Melding doorgeven

  Straatverlichting kapot, afvalcontainer niet geleegd, zwerfvuil, verstopte riolering, losse tegels, asbest verwijderen, slopen en verloren of gevonden voorwerpen.