Nieuwe container of afvalpas aanvragen

Aanvragen van een nieuwe container, extra container of afvalpas.

Plaats uw container op de inzameldag vóór 7.30 uur buiten met het handvat naar de straatkant. De container moet op dezelfde dag na het legen weer binnen worden gehaald. Houdt u er rekening mee dat het tijdstip van de inzameling kan variëren.

Nieuwe afvalcontainer

Is een van uw containers kapot? Of wilt u een (gratis) extra gft-container? Vraag een nieuwe aan via het online meldingsformulier

Heeft u een melding gemaakt van een kapotte container? U kunt de bak na de eerstvolgende ophaaldag voor uw eigen woning plaatsen. U kunt de bak hier laten staan, tot deze is gerepareerd of vervangen.

Nieuwe afvalpas

Per huishouden verstrekt de gemeente één afvalpas. Bent u uw pas kwijt? Meld dit dan via het online meldingsformulier  of via 14 0168. U krijgt dan zo snel als mogelijk een nieuwe pas. 
De pas is adres-gebonden. Bij verhuizing blijft de pas dus achter op uw oude adres.

Gebruik afvalpas voor ondergrondse container

Voor het gebruik van de ondergrondse container voor restafval bij u in de buurt heeft u een afvalpas. Let op: maak in uw afvalpas geen gaatje. De pas werkt dan niet meer.

Instructie ondergrondse container:

  • U houdt uw pas kort voor het venster aan de bovenzijde van de ondergrondse container.
  • De deksel ontgrendelt automatisch > u kunt nu de ondergrondse container openen.
  • Plaats uw afval in de bak en let op dat uw afval niet klemt. In de ondergrondse container kunnen zakken van maximaal 60 liter.
  • Sluit de deksel > de afvalzak valt nu in de ondergrondse container.