Hulp bij geldzaken en administratie

Ook kunnen inwoners en ondernemers hulp krijgen bij geldzaken en administratie

Geld en recht

Uitkeringen, toeslagen, belastingen: het kan soms een doolhof zijn aan wetten, regelingen en voorzieningen. Geld en Recht van Surplus geeft u gratis informatie en advies. Zij hebben brede kennis over regelingen en voorzieningen en helpen u graag. Voor meer informatie over de Geld en Recht bekijkt u de website van Surplus

Vaak is de informatie of het advies genoeg om weer verder te kunnen. Soms is er iets meer nodig, zoals een brief of een bezwaarschrift. Dat kan Geld en Recht alleen doen voor inwoners van gemeente Moerdijk met de laagste inkomens. Heeft u vragen? Mail dan naar srw.moerdijk@surplus.nl of bel 0168 – 331 357. Als u dat wilt, dan maken we een afspraak in ’t Trefpunt, Kristallaan 25C, Zevenbergen.

Schuldhulpmaatjes/stichting grip op je knip

Heeft u schulden of moeite met uw financiën? Dan kunnen de schuldhulpmaatjes u helpen. De schuldhulpmaatjes in Moerdijk begeleiden en ondersteunen u bij uw financiën. Zo kunnen ze u helpen om schulden in de toekomst te voorkomen. Heeft u hulp nodig? Meld u aan via het aanmeldformulier op de website.

Hulp voor ondernemers

Bent u ondernemer en wilt u hulp bij uw geldzaken of heeft u een laag inkomen? Ook voor u biedt de gemeente hulp. De ondernemers die woonachtig zijn in de gemeente Moerdijk kunnen contact opnemen met een trajectbegeleider schuldhulpverlening. Hiervoor kunt u bellen naar 14 0168. 

Via het platform voor ondernemers ziet u ook welke hulp er voor u als ondernemer is. Bekijk de website van De6voorondernemers voor meer informatie.

Stichting Ondernemersklankbord
Stichting Ondernemersklankbord is een netwerk met meer dan 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor u inzetten. Ga voor meer informatie naar de pagina 'Ondernemersadvisering'

Startpunt Geldzaken

Elke leeftijd en fase in uw leven heeft gevolgen voor uw geldzaken. Het maken van geldplannen kan u daarbij helpen. Via de website van het startpunt Geldzaken stelt u zelf een geldplan op.