Nieuwsberichten

Op deze pagina kunt u nieuwsberichten van de gemeente Moerdijk bekijken

vrijdag 24 mei 2019

Op dinsdag 28 mei 2019 loopt een groep scholieren uit 3 VWO van het Markland College een maatschappelijke stage in de gemeente Moerdijk. Zij gaan aan de slag met een opdracht waarin de Openbare Ruimte......

vrijdag 24 mei 2019

In de gemeente Moerdijk wordt gft eens per twee weken opgehaald, maar in de zomermaanden juni, juli en augustus mag de groene container iedere week aan de straat. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan......

vrijdag 24 mei 2019

Omdat het volgende week donderdag Hemelvaart is, vergadert de welstandscommissie op woensdag 29 mei. De commissie vergadert iedere week en u kunt dit bijwonen....

donderdag 23 mei 2019

OnS Moerdijk is het nieuwe voorportaal naar alle welzijnsdiensten en -activiteiten in onze gemeente. De website is nu ruim een week in de lucht en de reacties zijn bijzonder positief!...

donderdag 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei houdt de Welstandcommissie weer een (openbare) vergadering van 09.00-12.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan deze onderwerpen:...

donderdag 23 mei 2019

Van 23 mei tot en met 5 juni is er kans op (geluids)overlast doordat Shell Moerdijk extra moet fakkelen. In deze periode zal een van de fabrieken na een geplande onderhoudsstop weer in bedrijf worden......

woensdag 22 mei 2019

"Willemstad zit vol kansen", met die mooie woorden sloot commissaris van de Koning Wim van de Donk zijn werkbezoek aan de gemeente Moerdijk af. De commissaris bezocht vandaag de vestingstad Willemstad, een......

woensdag 22 mei 2019

Dinsdag 21 mei bezochten douane, politie, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk onaangekondigd tien bedrijven op bedrijventerrein Zwartenberg. Zij......

woensdag 22 mei 2019

Lente, dé periode van het zogenaamde groeizame weer. Dat betekent ook dat het onkruid zich weer aandient. En dus gaan we aan de slag met de onkruidbeheersing op en bij de stoepen en wegen. Aannemer Blom......

woensdag 22 mei 2019

Bent u eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument? Of eigenaar of beheerder van een gebouw met een historisch verhaal? Meld u dan uiterlijk 1 juni aan voor deelname aan de Open Monumentendagen......

dinsdag 21 mei 2019

In 2018 is er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangelegd op de Noordlangeweg in Willemstad, tussen de Maltaweg en het Steenpad. Onlangs heeft de gemeente samen met de werkgroep verkeer van de......

dinsdag 21 mei 2019

Het omvangrijke buitengebied van de gemeente Moerdijk is een ideale omgeving voor illegale activiteiten. Reden voor het college van burgemeester en wethouders om met een plan van aanpak te komen. Dat......

dinsdag 21 mei 2019

De compleet nieuwe website van VVV Moerdijk (www.vvvmoerdijk.nl)  is vanaf nu online. Met dit platform inspireren we toeristen, bezoekers en inwoners voor een geslaagd bezoek aan onze gemeente. Dankzij de......

dinsdag 21 mei 2019

De gemeente Moerdijk heeft in de periode januari tot en met maart 2019 hard gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Wel is er sprake van een nadelig financieel effect......

zaterdag 18 mei 2019

Woensdag 22 mei komt Commissaris van de Koning Wim van de Donk op werkbezoek in de gemeente Moerdijk....

Toon berichten van: