Omgevingsvergunning

Video: uitleg vergunningcheckWilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een boom kappen of iets anders aan uw omgeving veranderen? Vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u het alleen te melden. Weten wat u moet doen? Doe in een paar minuten de vergunningcheck.

Doe de vergunningcheck

Niet aan alle activiteiten zijn voorwaarden verbonden. Soms heeft u geen toestemming nodig van de overheid. Controleer dit op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in het omgevingsloket bij de vergunningcheck.

Heeft u een vergunning nodig? Dan is vooraf niet bekend aan welke voorwaarden u moet voldoen. Dit hangt af van wat u wilt doen en wat de situatie is, bijvoorbeeld:

 • Plaatselijke regels
 • Bestemmingsplan
 • Omvang en soort activiteit
 • Standpunten van omwonenden

Uitgangspunt van de omgevingsvergunning

Kenmerk van de omgevingsvergunning is dat uw wens centraal staat, niet de regels of voorwaarden. Wilt u een huis bouwen? Dan heeft u te maken met een bestemmingsplan, bouwvoorschriften en regels voor brandveiligheid. Een omgevingsvergunning stemt al die voorwaarden af op wat u wilt doen, in één vergunning.

Wat kan ik allemaal regelen met een omgevingsvergunning?

Alle activiteiten op het gebied van:

 • Bouwen en verbouwen (ook van monumenten)
 • Slopen
 • Een uitrit maken
 • Brandveiligheid, bestemming van een terrein of gebouw
 • Milieubelasting
 • Bestemming van grond of gebouw
 • Grond (af)graven
 • Bomen kappen
 • Reclame plaatsen (bijvoorbeeld kast voor lichtreclame)

Heb ik dan alleen maar één vergunning nodig?

In principe wel. Er zijn enkele uitzonderingen. Soms is een aparte melding nodig. Bijvoorbeeld bij de brandveiligheid van een gebouw. 

Bedrijven controleren vooraf of een milieumelding nodig is. Dat kan met het afwegingsmodel op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Twijfelt u of de omgevingsvergunning alles afdekt wat u wilt doen? 

Neem dan contact op met de gemeente.

Soms is het nodig om meerdere omgevingsvergunningen aan te vragen. Bij een complexe aanvraag hangen niet altijd alle activiteiten samen. U vraagt ze dan één voor één apart aan. 

De omgevingsvergunning kunt u ook in fasen aanvragen. U bepaalt zelf de fasering. Het voordeel hiervan is dat de gemeente de vervolgaanvraag afstemt op de eerdere aanvraag en besluit.

Heiwerk? Gebruik liever boorschroefpalen

Heiwerk dichtbij bebouwing veroorzaakt vaak overlast en soms ook schade. Gebruik boorschroefpalen om dit te voorkomen. 

De kosten hangen af van uw aanvraag.

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen die voor Moerdijkse inwoners werken, krijgen soms vrijstelling van de leges voor een omgevingsvergunning. Mail of schrijf uw aanvraag naar de medewerker die uw aanvraag behandelt en het bouwplan toetst.

Stuur een kopie mee van de statuten (doelstelling) van uw organisatie. Meer informatie staat in de Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk.

 1. Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket. Hier ziet u of een omgevingsvergunning nodig is.
 2. Is een vergunning nodig? Vraag deze dan aan in het Omgevingsloket.
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, de provincie, het waterschap of het rijk.
  1. Meestal is overleg nodig. Een omgevingsvergunning is immers maatwerk.
 4. Als uw aanvraag akkoord is, krijgt u de vergunning en de voorwaarden die erbij horen.
 5. Bent u het niet eens met de beslissing? Maak dan bezwaar.

Vooroverleg

Wilt u vooraf weten of uw plan haalbaar is? Laat uw plan dan eerst toetsen door de gemeente. Kijk voor meer informatie op: Vooroverleg voor een vergunningaanvraag

Procedure

Er kan een gewone of een uitgebreide voorbereidingsperiode nodig zijn. Dat hangt af van de aanvraag. Een gewone voorbereidingsperiode duurt acht weken, van de bevestiging van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit. Soms komt daar zes weken verlenging bij. Een uitgebreide voorbereidingsperiode duurt zes maanden, met een mogelijke verlenging van zes weken. U hoort vooraf hoe lang het voor u duurt.

Initiatief van aanvraag ligt bij u

De omgevingsvergunning behandelt in één keer veel verschillende dingen. In de module loopt u deze langs en beantwoordt u de vragen. U bepaalt zelf wat u aanvraagt. Het initiatief en de verantwoordelijkheid liggen bij u.

Meenemen

Uit de vragen blijkt wat u meeneemt. Welke documenten, tekeningen, foto's en dergelijke. Dat verschilt per activiteit. U krijgt bericht als er meer documenten nodig zijn.

Een omgevingsvergunning aanvragen voor een groter bouwwerk, bijvoorbeeld een huis?
Dan heeft u een milieuprestatieberekening nodig.