Omgevingsvergunning

Video: uitleg vergunningcheckGaat u bouwen of verbouwen, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. Die vraagt u online aan bij het Omgevingsloket. U kunt daar ook eerst controleren of u echt een vergunning nodig hebt. En of u nog andere vergunningen moet aanvragen.

Doe de vergunningcheck

Aanvragen

Let op: veranderingen in formulieren voor technische bouwvergunning, bouwmelding en sloop- en asbestmelding

 1. Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket. Hier ziet u of een omgevingsvergunning nodig is.
 2. Is een vergunning nodig? Vraag deze dan aan in het Omgevingsloket. Bij het uitklapmenu 'meenemen' staat wat u bij uw aanvraag in moet dienen. 
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, de provincie, het waterschap of het rijk.
  1. Meestal is overleg nodig. Een omgevingsvergunning is immers maatwerk.
 4. Als uw aanvraag akkoord is, krijgt u de vergunning en de voorwaarden die erbij horen.
 5. Bent u het niet eens met de beslissing? Maak dan bezwaar.

Vooroverleg

Wilt u vooraf weten of uw plan haalbaar is? Laat uw plan dan eerst toetsen door de gemeente. Kijk voor meer informatie op het Vergunningenloket

Procedure

Er kan een gewone of een uitgebreide voorbereidingsperiode nodig zijn. Dat hangt af van de aanvraag. Een gewone voorbereidingsperiode duurt acht weken, van de bevestiging van de aanvraag tot bekendmaking van het besluit. Soms komt daar zes weken verlenging bij. Een uitgebreide voorbereidingsperiode duurt zes maanden, met een mogelijke verlenging van zes weken. U hoort vooraf hoe lang het voor u duurt.

Initiatief van aanvraag ligt bij u

De omgevingsvergunning behandelt in één keer veel verschillende dingen. In de module loopt u deze langs en beantwoordt u de vragen. U bepaalt zelf wat u aanvraagt. Het initiatief en de verantwoordelijkheid liggen bij u.

Meenemen

Nodig bij uw aanvraag

 • Overzicht van de bouwkosten, bijvoorbeeld offerte van de aannemer
 • Plattegrond (schaal 1:500) met de grenzen van uw terrein, waarop ook de afstand van het bouwwerk tot de woning van de buren is te zien
 • Plattegrond van het gebouw of de verdieping voor en na de verbouwing (schaal 1:100)
 • Tekening van de gevel van voor en na de verbouwing (schaal 1:100)
 • Langsdoorsnede van het gebouw (schaal 1:100) met het oude en het nieuwe uiterlijk
 • Details van het bouwwerk, zoals maten, materialen en kleuren
 • Constructietekeningen en -berekeningen
 • Foto's van hoe het nu is
 • Bij een dakopbouw: grondonderzoek naar draagkracht
 • Bij een aan- of uitbouw: gegevens over de fundering eronder

Het kan zijn dat er nog andere gegevens nodig zijn. Documenten, tekeningen, foto's en dergelijke. Dat verschilt per activiteit. U krijgt bericht als er meer documenten nodig zijn.

Een omgevingsvergunning aanvragen voor een groter bouwwerk, bijvoorbeeld een huis? Dan heeft u een milieuprestatieberekening nodig.

Veel voorkomende kleine bouwwerken

Als gemeente hebben we een lijst opgesteld van veel voorkomende kleine bouwwerken en verbouwingen. Voor deze kleine bouwwerken en verbouwingen moet soms ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Bij deze aanvraag omgevingsvergunning moet u ook tekeningen en andere documenten indienen. 

Wij hebben voor u op een rijtje gezet wat u minimaal moet indienen bij de aanvraag zodat een snelle afhandeling mogelijk is.

Let op: 

Vindt uw project plaats bij een gemeentelijk- of rijksmonument of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht dat worden er mogelijk andere of aanvullende eisen gesteld aan uw aanvraag. Ook is dan vaak een advies noodzakelijk van de monumentencommissie of de rijksdienst.

Staat uw bouwplan niet in de lijst van bovenstaande bouwwerken dan zijn de algemene indieningsvereisten uit de regeling omgevingsrecht en de technische voorschriften uit Bouwbesluit 2012 van toepassing.

Voorwaarden

Niet aan alle activiteiten zijn voorwaarden verbonden. Soms heeft u geen toestemming nodig van de overheid. Controleer dit op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in het omgevingsloket bij de vergunningcheck.

Heeft u een vergunning nodig? Dan is vooraf niet bekend aan welke voorwaarden u moet voldoen. Dit hangt af van wat u wilt doen en wat de situatie is, bijvoorbeeld:

 • Plaatselijke regels
 • Bestemmingsplan
 • Omvang en soort activiteit
 • Standpunten van omwonenden

Uitgangspunt van de omgevingsvergunning

Kenmerk van de omgevingsvergunning is dat uw wens centraal staat, niet de regels of voorwaarden. Wilt u een huis bouwen? Dan heeft u te maken met een bestemmingsplan, bouwvoorschriften en regels voor brandveiligheid. Een omgevingsvergunning stemt al die voorwaarden af op wat u wilt doen, in één vergunning.

Wat kan ik allemaal regelen met een omgevingsvergunning?

Alle activiteiten op het gebied van:

 • Bouwen en verbouwen (ook van monumenten)
 • Slopen
 • Een uitrit maken
 • Milieubelasting
 • Bestemming van grond of gebouw
 • Grond (af)graven
 • Bomen kappen
 • Reclame plaatsen (bijvoorbeeld kast voor lichtreclame)

Heb ik dan alleen maar één vergunning nodig?

In principe wel. Er zijn enkele uitzonderingen. Soms is een aparte melding nodig. Bijvoorbeeld bij de brandveiligheid van een gebouw. 

Bedrijven controleren vooraf of een milieumelding nodig is. Dat kan met het afwegingsmodel op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Twijfelt u of de omgevingsvergunning alles afdekt wat u wilt doen? 

Neem dan contact op met de gemeente.

Soms is het nodig om meerdere omgevingsvergunningen aan te vragen. Bij een complexe aanvraag hangen niet altijd alle activiteiten samen. U vraagt ze dan één voor één apart aan. 

De omgevingsvergunning kunt u ook in fasen aanvragen. U bepaalt zelf de fasering. Het voordeel hiervan is dat de gemeente de vervolgaanvraag afstemt op de eerdere aanvraag en besluit.

Heiwerk? Gebruik liever boorschroefpalen

Heiwerk dichtbij bebouwing veroorzaakt vaak overlast en soms ook schade. Gebruik een trillingsarmsysteem (bijvoorbeeld mortelschroefpalen). 

Kosten

De kosten hangen af van uw aanvraag. Bekijk hiervoor de legesverordening op de website overheid.nl. 

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen die voor Moerdijkse inwoners werken, krijgen soms vrijstelling van de leges voor een omgevingsvergunning. Mail of schrijf uw aanvraag naar de medewerker die uw aanvraag behandelt en het bouwplan toetst.

Stuur een kopie mee van de statuten (doelstelling) van uw organisatie. Meer informatie staat in de Beleidsregel Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk.