Portefeuilleverdeling College

Elk collegelid heeft een eigen portefeuille (werkgebieden).

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke

 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • (Regionale) samenwerking
 • Integriteitsbeleid
 • Democratische vernieuwing
 • Personeel en Organisatie
 • Juridische zaken

Vervanging portefeuille:-

Jack van Dorst, 1e loco

 • Begrotingscyclus, financieel beleid en belastingen
 • Openbare ruimte
 • Afval en grondstoffen
 • Dierenwelzijn
 • Accommodaties en vastgoed

Danny Dingemans, 2e loco

 • Economische aangelegenheden
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen

Pauline Joosten, 3e loco

 • Zorg
 • Onderwijs
 • (Inwoner)communicatie en participatie

Bennie Blom, 4e loco

 • Welzijn
 • Werk, inkomen en schuldhulpverlening
 • Volwassenenonderwijs
 • Duurzaamheid
 • Communicatie
 • Dienstverlening en Informatisering