Ondernemersadvisering

Voor hulp bij de start, de ontwikkeling of bedrijfsvoering van uw onderneming!

De gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert werken vanuit regionale samenwerking al jaren samen op het gebied van de advisering en ondersteuning van (startende) ondernemers. De dienstverlening aan (startende) ondernemers wordt uitgevoerd door de landelijk opererende organisatie Ondernemersklankbord (OKB). De mensen die door het OKB voor coachende en adviserende werkzaamheden worden ingezet zijn ervaren, gemotiveerde en enthousiaste adviseurs, zoals oud- ondernemers, mensen die in het management van grote bedrijven hebben gewerkt, of specialisten zoals juristen, accountants, etc.

De samenwerking met het Ondernemersklankbord moet een nieuwe impuls geven aan een intensivering en verbreding van de ondersteuning aan (startende) ondernemers in onze gemeenten.

Contact leggen

Neem voor vragen of het maken van een afspraak tijdens kantooruren contact op met een adviseur via 088- 1717920 of mail naar  team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl. Tijdens één van de spreekuren ( alleen op afspraak) kan uw vraag verder worden besproken en eventueel een adviseringstraject worden gestart met een van de adviseurs van het Ondernemersklankbord. Aan de spreekuren zijn geen kosten verbonden. Ook kunt u worden doorverwezen naar één van de partner-dienstverleners. De advisering richt zich op elke bedrijfsfase:

  • bij de start van de onderneming
  • bij alle aspecten van de bedrijfsvoering en ontwikkeling
  • bij faillissementspreventie 
  • bij de bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging

Locaties en tijden Spreekuren

Het OKB-team in de regio West-Brabant houdt wekelijks spreekuur bij één van de gemeenten. Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met het OKB-team, bereikbaar via e-mail team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of telefonisch via 088-1717920.

Dag en tijdstip:

Maandag tussen 15.00 en 17.00  uur: even weken Moerdijk; oneven weken Zundert
Woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur,: even weken Etten Leur; oneven weken Rucphen
Donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur: even weken Halderberge

Locaties spreekuren:

Moerdijk: Gemeentehuis Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
Etten Leur: Stadskantoor, Roosendaalseweg 4,  4875 AA Etten-Leur
Halderberge: Gemeentehuis Halderberge , Parklaan 15, 4731 GJ  Oudenbosch
Rucphen:  Gemeentehuis, Binnentuin 1 , 4715 RW Rucphen
Zundert: Gemeentehuis , Markt 1, 4881 CN Zundert

Werkwijze

Ondernemers die zich melden bij Ondernemersklankbord krijgen een ondernemerscoach toegewezen. Dit zijn ervaren oud-ondernemers of specialisten uit het bedrijfsleven. Daarmee wordt een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek gepland en dan wordt er gekeken wat de ondernemersvraag is. De ondernemerscoach heeft kennis van zaken en kan zich goed inleven in de ondernemer. Hij gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar begeleidt de ondernemer. Zo ontstaat waardevolle kennisoverdracht en word je als ondernemer geleerd hoe je in de toekomst problemen kunt voorkomen en succesvol kan zijn. We noemen dit een klankbordtraject waarbij je voor een periode van 6 maanden waarin je al je vragen kan stellen. Afhankelijk van wat de ondernemer nodig heeft, worden er verscheidene afspraken gemaakt in deze periode.

Naar de website van het Ondernemersklankbord