Columns College

De leden van het college van Burgemeester en Wethouders schrijven om en om een column over actuele onderwerpen.

Op mijn bureau ligt elke dag een lijstje. Dwars door mijn agenda met geplande afspraken heen wil ik mensen bellen, een vraag uitzetten, een bezoek in laten plannen in een agenda die eigenlijk al vol......

Geen dag is voor mij hetzelfde. Natuurlijk maak ik als wethouder deel uit van het dagelijks bestuur van Moerdijk. Ik bereid nieuwe besluiten voor en voer besluiten uit die door de gemeenteraad genomen......

Eindelijk kan en is ie er weer: het Wielerweekend Moerdijk! Een van de grote (publieks)trekkers op onze Moerdijkse kalender met evenementen....

Op 1 februari 2020 begon ik als wethouder in de gemeente Moerdijk. Zes weken later was er een lockdown (de eerste) en een coronacrisis....

Bijna twee maanden ben ik nu wethouder. Toen ik gevraagd werd of ik dit wilde doen, hebben we er thuis wel even goed over nagedacht. Allerlei vragen kwamen op. Kan ik dat wel? Wat voor effect heeft......

Het kan raar lopen in het leven… Maar wat een voorrecht: sinds een maand mag ik uw wethouder zijn! Had me dit een paar jaar geleden voorspeld en ik zou hebben gezegd: “Oh nee, mij niet bellen voor het......

Natuurlijk blik ik in deze column even terug op de twee meest opvallende ontwikkelingen in ons Moerdijk. Allereerst de gemeenteraadsverkiezingen. Het blijft toch altijd een bijzondere periode. Op 14,......

Eigenlijk heb ik er weinig zin in: een column schrijven. Want waarom? Wat heeft het nu, in deze onzekere tijd, voor nut? En waarover moet het gaan? Over carnaval? Over corona? Over gemeentefinanciën?......

Hoe ziet onze gemeente er in de toekomst uit? Hoe willen we ook straks prettig wonen, werken en onze vrije tijd besteden in Moerdijk? ‘Ruimte’ is daarbij iets dat heel belangrijk is. Dus moeten we met......

Even een geruststelling vooraf: ja, deze column gaat (weer) over corona. Maar nee, het wordt geen verhaal van zorgen, maar van hoop en positief vooruitkijken. Ik snap heel goed dat u misschien weer......

Het is toch even slikken terwijl ik deze nieuwjaarsboodschap schrijf. Nog niet zo lang geleden hoopte ik echt dat we elkaar ‘live’ en persoonlijk het beste konden wensen voor 2022, tijdens de traditionele......

Weer worden we geconfronteerd met een lockdown vanwege dat ellendige coronavirus. De snel oplopende besmettingscijfers en vollopende ziekenhuizen zijn een duidelijke aanleiding. Maar hoe je het ook......

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: op dit moment overleggen wereldleiders, politici en wetenschappers tijdens de klimaattop in Glasgow al ruim een week over hoe we klimaatverandering en de opwarming......

Volgens de meest recente cijfers krijgt gemiddeld één op de vijf mensen dementie. Dat is veel! Kijkt u maar eens om u heen en probeert u het zich voor te stellen. Een ziekte die het dagelijks leven......

Sinds een aantal weken zijn de scholen weer begonnen. In Moerdijk markeren we dat punt altijd met een verkeerscampagne, zodat iedereen erop geattendeerd wordt dat er weer veel kinderen op pad zijn....