Klacht over behandeling gemeente

Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afhandelen.

Een klacht kan gaan over het gedrag van of de behandeling door (een medewerker van) de Gemeente Moerdijk, of als u niet tevreden bent over de manier waarop uw aanvraag of vraag wordt afgehandeld. Uw klacht is een signaal en helpt mee aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. 

Dus als u van mening bent dat de gemeente Moerdijk, een ambtenaar, een wethouder of de burgemeester zich in uw richting:

  • onrechtvaardig opstelt of u onrechtvaardig behandelt;
  • kwalijk gedraagt of kwalijke dingen tegen u zegt;
  • u, figuurlijk gesproken, aan het lijntje houdt of van het kastje naar de muur stuurt;

dan kunt u over deze manier van handelen een klacht indienen.

Aan dit product of deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Er wordt in eerste instantie geprobeerd om uw klacht zo snel mogelijk op een informele manier op te lossen. Vaak kan het geven van opheldering of het aanbieden van verontschuldigingen een afdoende reactie zijn.

Lukt het niet om de klacht op een informele manier op te lossen dan volgt een hoorzitting bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Tijdens deze hoorzitting krijgt u de gelegenheid uw klacht toe te lichten.

Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening (bijvoorbeeld de Nationale ombudsman) aanvragen.

Digitaal

U kunt uw klacht online indienen. De gemeente neemt uw aanvraag binnen 1 werkdag in behandeling.

Schriftelijk

U kunt ook het onderstaande aanvraagformulier downloaden, afdrukken, invullen en opsturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt uw verzoek ook posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Formulieren