Erkenning van kind

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. U kunt in elke gemeente van Nederland een kind erkennen. U kunt hiervoor bij ons terecht op afspraak.

Aanvragen

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt ook wel een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Door de erkenning is het wettelijk ouderschap meteen vastgelegd.

Erkennen bij de geboorteaangifte

Dit moet u doen in de gemeente waar het kind is geboren. Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder persoonlijk meekomen. Dit geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie.

Erkennen na geboorteaangifte

Dit kan als er op de geboorteakte nog geen twee ouders staan vermeld. De erkenning geldt vanaf de datum dat het kind wordt erkend.

Meenemen

Erkenning ongeboren vrucht

 • Geldig origineel legitimatiebewijs van erkenner en de moeder;
 • Komt de moeder van het kind niet mee, dan kan zij schriftelijk toestemming geven;
 • Als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder persoonlijk meekomen.

Alleen bij het 1e gezamenlijke kindje moet de moeder in persoon aanwezig zijn bij de afspraak voor een erkenning.

Vanaf een 2e gezamenlijk kindje hoeft moeder niet mee te komen naar de afspraak. In dat geval is het voldoende dat een ingevulde toestemmingsverklaring van de moeder meegenomen wordt, samen met een kopie van haar legitimatiebewijs.

Erkennen bij of na geboorteaangifte.

Als een kind jonger dan 12 jaar is:
 • Een geldig origineel legitimatiebewijs van uzelf en de moeder;
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder;
 • Als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder persoonlijk meekomen.
 • Na geboorte: Is het kind geboren buiten de gemeente Moerdijk? Dan neemt u ook een afschrift van de geboorteakte mee
Als een kind tussen 12 en 16 jaar is:
 • Een geldig origineel legitimatiebewijs van uzelf, de moeder en het kind;
 • Persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind;
 • Als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder persoonlijk meekomen.
 • Na geboorte: Is het kind geboren buiten de gemeente Moerdijk? Dan neemt u ook een afschrift van de geboorteakte mee 
Als een kind 16 jaar of ouder is:
 • Het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt;
 • Een geldig legitimatiebewijs van uzelf en het kind;
 • Persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.
 • Na geboorte: Is het kind geboren buiten de gemeente Moerdijk? Dan neemt u ook een afschrift van de geboorteakte mee

Kind woont in buitenland of is daar geboren

Als de moeder en het kind in het buitenland wonen of als het kind in het buitenland is geboren, kunnen er aanvullende documenten gevraagd worden. Informeer van te voren bij de gemeente welke documenten u nodig heeft voordat u het kind gaat erkennen.

Voorwaarden

 • De erkenner moet 16 jaar of ouder zijn;
 • De erkenner mag geen familie van de moeder zijn;
 • Er mogen niet al twee ouders zijn;
 • De moeder moet toestemming geven;
 • Mannen die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen kinderen erkennen die uit een andere vrouw dan de echtgenote zijn geboren. De moeder van het kind mag dan niet met een ander zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebben op het moment van de geboorte van het kind;
 • Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig;
 • In principe moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Als u die niet bezit, dan kan de gemeente voor u nakijken of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is en welke documenten u dan moet overleggen.

Wat betekent erkenning van een kind?

 • Het kind krijgt wederzijds erfrecht;
 • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind;
 • Het kind kan uw achternaam krijgen.

Gezag

Vanaf 01-01-2023 krijgen beide ouders automatisch het gezag na erkenning.

Wilt u dit niet? Dan legt u samen een verklaring af bij de erkenning dat alleen de moeder het gezag heeft. Het kind wordt dan erkend en krijgt daarmee een juridische ouder zonder dat er gezamenlijk gezag ontstaat.

Bij erkenningen gedaan voor 1 januari 2023 waarbij het kind na deze datum geboren wordt is het gezag niet automatisch geregeld. U kunt na de geboorte een (digitale) aanvraag voor het gezamenlijk gezag indienen via het digitaal loket rechtspraak.

Meer informatie

Meer informatie over erkenning kind vindt u op rijksoverheid.nl.

Kosten

Aan dit product of deze dienst zijn geen kosten verbonden.