Huisvesting

Arbeidsmigranten die langere tijd of permanent blijven werken en wonen, hebben grote meerwaarde voor bedrijven en voor de kernen. De gemeente wil een hoge kwaliteit huisvesting omdat we de arbeidsmigranten willen proberen te binden aan onze gemeente. Goede huisvesting is hierbij heel belangrijk. 

Goed voor iedereen

Vele sectoren zijn in toenemende mate afhankelijk van arbeidsmigranten, dat geldt in belangrijke mate voor de bouw, de agrarische sector, techniek & productie en voor transport & logistiek. Er is echter te weinig woonruimte waar ze kunnen wonen. Daardoor wonen ze nu vaak op kamers in gewone woningen en op vakantieparken. Dit zijn te vaak onveilige en mensonwaardige situaties. We schatten dat er nu ca. 200 woningen in Moerdijk kamergewijs worden verhuurd aan arbeidsmigranten. Wanneer arbeidsmigranten kunnen doorstromen naar de nieuwe initiatieven voor huisvesting, komen die gewone woningen dus vrij voor andere woningzoekenden. Voor bijvoorbeeld mensen die door een scheiding met spoed woonruimte zoeken. Deze huisvesting is dus positief voor alle woningzoekenden in de gemeente.

Samen leven

Arbeidsmigranten zijn mensen zoals iedereen: mensen met een eigen verhaal, met dromen en ambities. Om die waar te maken, komen ze hier werken. Misschien maakt u zich best zorgen over de komst van arbeidsmigranten naar uw woonplaats. U vraagt zich misschien af of er dan nog wel genoeg werk voor u is, of dat er toch wel betaalbare woningen voor jongeren over blijven. Duidelijk is dat we arbeidsmigranten hard nodig hebben. In de zorg en logistiek zijn al flinke tekorten aan personeel. De huidige economische ambitie kunnen we niet zelf waarmaken, daar hebben we extra handen bij nodig. We zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten en bespreken dit goed met de omgeving. Op de website van Flexwonen ziet u enkele voorbeelden van hoe samen leven goed kan werken.

Kansrijke initiatieven

De gemeente is in 2022 actief op zoek gegaan naar goede huisvesting voor 1500 buitenlandse werknemers. Een informatieronde en mogelijkheid om initiatieven in te dienen leidde tot 11 ingediende plannen. Deze zijn beoordeeld op criteria zoals: locatie, ontwikkelplan, beheer, het betrekken van de omgeving en eventuele meerwaarde van het initiatief. De vijf hoogst scorende initiatieven zijn als ‘kansrijk’ bestempeld door het college. Zij kunnen hun plannen gaan uitwerken en daarna een vergunning aanvragen.

De kansrijke initiatieven zijn:

Adres Plaats Huidige functie Aantal plaatsen initiatief
Blokdijk 1 Moerdijk camping 450
Oude Molensedijk 13a Fijnaart varkensbedrijf 320
Zwaluwsedijk 7 Moerdijk melkveebedrijf 112
Sebastiaansweg 1N Moerdijk Agrarisch/braakliggend, onderdeel van visie Facility Point Moerdijk 400
De Langeweg 12 Zevenbergen garage met tankstation 300

Op het kaartje ziet u de locaties aangegeven.

De veelgestelde vragen en antwoorden vindt u door op onderstaande button te klikken.

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden

Kansrijke locaties huisvesting arbeidsmigranten.jpg

Afwegingen

Deze vijf initiatieven scoren het hoogst scoren op de gestelde criteria, Zo is er bijvoorbeeld in alle gevallen sprake van één persoon per kamer (of twee bij een relationeel verband), is er 24/7 een beheerder aanwezig, worden omwonenden nadrukkelijk betrokken bij de uitwerking van de plannen en worden spoedzoekers niet uitgesloten.

Informatieavonden

In november vonden drie informatieavonden plaats over de kansrijke initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten in Zevenbergen, Fijnaart en Moerdijk. Gemeente en initiatiefnemers presenteerden daar waarom de gemeente goede huisvesting van arbeidsmigranten belangrijk vindt en waarom deze initiatieven kansrijk zijn. 

Vergunningentermijn

Tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten is een logiesvoorziening. De vergunningentermijn wordt gelijk gesteld aan de termijn van de omgevingsvergunning. Deze is mogelijk voor 20 jaar. Afhankelijk van de locatie kunnen verschillende vervolgprocedures worden gevolgd.

Indienen nieuwe initiatieven nu alleen mogelijk voor agrariërs

Op dit moment is het niet mogelijk om nieuwe initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten in te dienen. Uitzondering hierop zijn initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij een agrariër, werkzaam op dat bedrijf.

Vermelding op website van belangstellenden voor huisvesting arbeidsmigranten en van huisvesters

Tijdens de informatieronde is gevraagd of er op de website een vermelding kan komen van uitzendbureaus en / of bedrijven die op zoek zijn naar huisvesting voor arbeidsmigranten. Ontwikkelaars van huisvesting kunnen deze bedrijven en / of uitzendbureaus dan zelf rechtstreeks benaderen.

Inmiddels is er ook een vraag om als huisvester op de site vernoemd te worden.

We maken dit graag mogelijk. Indien u ook op de website vermeld wilt worden, kunt u dit doorgeven aan arbeidsmigranten@moerdijk.nl.

Belangstellenden voor huisvesting

Meer informatie

Heeft u vragen? Maud van der Lee is contactpersoon voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij de gemeente Moerdijk. U kunt haar bereiken via telefoonnummer +31 (0)6 - 22 16 06 46 of e-mail: maud.van.der.lee@moerdijk.nl.

Bijlagen