Aansprakelijk stellen van de gemeente

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij u de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor schade. Bijvoorbeeld: 

 • Indien u schade lijdt als gevolg van nalatigheid en achterstallig onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een slecht onderhouden openbare gemeentelijke weg.
 • Indien u schade lijdt als gevolg van onrechtmatig handelen van medewerkers van de gemeente. Bijvoorbeeld ongelukken/beschadigingen veroorzaakt door medewerkers van de gemeente met gemeentelijke voertuigen.

De gemeente onderzoekt en beoordeelt iedere schadeclaim aan de hand van het Burgerlijk Wetboek. Het is daarom belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijsstukken of verklaringen aanlevert. Daarbij is niet alleen uw verklaring van belang, maar ook de verklaringen van anderen (indien mogelijk).

Aan het verlenen van deze dienst zijn geen kosten verbonden.

U kunt een claim schriftelijk indienen. Dat kan naar het volgende adres:
Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt uw verzoek ook posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de balie.

Uw claim moet de volgende gegevens bevatten:

 • Uw naam, adres, woonplaats;
 • Het voorval met vermelding van datum en tijd en exacte locatie van het voorval;
 • Motivering (waarom is de gemeente aansprakelijk?);
 • Eventuele getuigenverklaringen;
 • Uw contactgegevens;
 • Contactgegevens van eventuele getuigen;
 • Foto's van de situatie en foto’s van de schade;
 • Indicatie schadebedrag (eventueel met toevoeging van originele facturen of nota's);
 • Eventueel proces-verbaal opgemaakt door politie over de (voertuig)schade, met aanvullend:
  • Een origineel getekend schadeformulier;
  • Een expertiserapport erkend autoschadebedrijf;
  • Adresgegevens van de verzekeringsmaatschappij;
 • U dient u aansprakelijkheidsstelling te voorzien van uw handtekening en naam.