Monumenten en cultuurhistorie

Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Moerdijk is een veelzijdige gemeente met polders, lieflijke dorpen en stadjes vol historie. Een groot deel van die historie blijft leven en is zichtbaar in monumenten. Met de ‘forten aan het open water’ maakt de gemeente deel uit van de Zuidwaterlinie - Stelling van Willemstad. Wilt u meer weten over de (ontstaans-) geschiedenis van de gemeente Moerdijk, kijk dan in de Canon van Moerdijk. Wat u nu kunt beleven of bezichtigen is te zien op de website van de VVV Moerdijk

In de gemeente Moerdijk zijn verschillende gebieden en objecten beschermd. Deze staan vermeld in het Erfgoedregister (502 kB)

Rijksmonumenten

Door het Rijk zijn enkele Rijksmonumenten (pdf, 14 kB) aangewezen.

Gemeentelijke monumenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft verschillende objecten aangewezen als gemeentelijk monument. Lees verder over de gemeentelijke monumenten.

Beschermd stadsgezicht

Daarnaast heeft het Rijk de vesting van en het gebied rondom Willemstad aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Zonnepanelen

Steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen. In veel gevallen kan dat zonder vergunning. Maar voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten of op gebouwen in het beschermd stadsgezicht van Willemstad gelden bijzondere regels. In de meeste gevallen is wel een omgevingsvergunning nodig. Om snel de vraag te kunnen beantwoorden of de omgevingsvergunning kan worden verleend, is er een zonnepanelenbeleid vastgesteld.

Dit zonnepanelenbeleid geeft locaties aan waar zonnepanelen wel of niet gewenst zijn en zo ja, welke criteria gelden. Het betreft beleid voor alle objecten binnen het beschermd stadsgezicht Willemstad en alle 155 rijks- en gemeentelijke monumenten in de gemeente. 

Visie vestingwerken Willemstad en Klundert

In 2018 heeft de gemeenteraad de visie vestingwerken vastgesteld. Aanleiding om deze visie vast te laten stellen is dat er een basis nodig is voor de instandhouding van de verdedigingswerken van Klundert en Willemstad. Hierop wordt het gemeentelijk onderhoudsbeleid gebaseerd.

Op dit moment zijn we bezig met het uitvoeringsplan. Dit houdt in dat voor bastion Groningen Willemstad en de Stenen Poppen Klundert inrichtingsplannen worden gemaakt en dat voor het vaarrondje Klundert een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Een ander resultaat uit het uitvoeringsplan is een wandelroute langs de inundatiewerken van Willemstad. Om de vesting te verdedigen zijn in en om Willemstad allerlei werken aangelegd om het gebied rondom de stad bij gevaar onder water te kunnen zetten. Op weinig plekken zijn de werken zo goed bewaard gebleven als in Willemstad. Er is een brochure gemaakt en een informatiepaneel is in voorbereiding, samen met vertegenwoordigers van de Heemkundekring ‘de Willemstad’ en de stadstafel.

De brochure is verkrijgbaar op verschillende plekken in Willemstad waaronder het Mauritshuis en digitaal op VVVMoerdijk.nl.

Visie vestingwerken

Informatie

Wilt u werkzaamheden gaan uitvoeren aan een rijksmonument  of een gemeentelijk monument of in of rond de Vesting Willemstad, kijk dan op deze site of neem voor meer informatie contact op met Maurice Roks of Annemiek van der Made (telefoonnummer: 14 0168) van  team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Moerdijk. U kunt ook langskomen op het gemeentehuis. U kunt van tevoren een afspraak maken. Zij zijn contactpersonen met de gemeentelijke monumentencommissie.