Onderwijs en jeugd

Lees verder

Peuter- en kinderopvang in de gemeente, tarieven, toeslag aanvragen.

Aanvragen, wijzigen, klacht indienen

Meer Moerdijk is het team van combinatiefunctionarissen Sport, Jongerenwerk en Cultuur.

Gegevens van de scholen in Moerdijk en informatie over het Taalpunt.

Een veilig adres waar kinderen op weg naar school kunnen stoppen.

Zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een krappe beurs kunnen sporten en muziekles, dansles of andere culturele activiteiten kunnen volgen. Dat is het doel van het jeugdfonds sport en cultuur.