Boa's en wijkagenten

Boa's, wijkagenten, afspraak maken.

Lees verder

De gemeente Moerdijk heeft vijf Boa’s. Elke Boa heeft een deel van de gemeente onder z’n hoede.

In onze gemeente zijn vier wijkagenten actief. U leest meer over hen op de website van de politie.

Vernielingen, of andere vormen van overlast die uw (woon)plezier verpesten? Of iets melden dat gevoelig ligt omdat het misschien met criminaliteit te maken heeft, of over uw buren of een goede bekende gaat? U kunt dit......