Boa's en wijkagenten

Boa's, wijkagenten, afspraak maken.

Lees verder

  • Boa's van de gemeente Moerdijk

    De gemeente Moerdijk heeft vijf Boa’s. Elke Boa heeft een deel van de gemeente onder z’n hoede.

  • Wijkagenten van de gemeente Moerdijk

    In onze gemeente zijn vier wijkagenten actief. U leest meer over hen op de website van de politie.

  • Wilt u een afspraak met een Boa?

    Vernielingen, of andere vormen van overlast die uw (woon)plezier verpesten? Of iets melden dat gevoelig ligt omdat het misschien met criminaliteit te maken heeft, of over uw buren of een goede bekende gaat? U kunt dit......