Melding over uw woonomgeving

Let op: Door ziekte en persoonlijke omstandigheden werken we met minder mensen dan normaal. Daardoor duurt het langer voor we uw melding kunnen oplossen. Gevaarlijke situaties en andere spoedmeldingen lossen we zo snel mogelijk op. We hopen op uw begrip. Bedankt!

Melding maken

Doet een lantaarnpaal het niet of ziet u een omgewaaide boom? Is een speeltoestel kapot of heeft iemand een paaltje uit de stoep gereden? Als er iets mis is in uw woonomgeving: meld het bij de gemeente.

Wilt u wateroverlast melden of problemen met de riolering? Kijk dan eerst bij ons online Waterloket. Daar leest u bijvoorbeeld wat u kunt doen bij wateroverlast, stank of een verstopt riool.

Maak een melding

Wat u kunt melden?

Een aantal voorbeelden van dingen die u kunt melden bij de gemeente:

  • Gat in de weg
  • Losliggende stoeptegels
  • Zwerfvuil
  • Kapotte verkeersborden en –palen
  • Omgewaaide bomen
  • Overlast van ongedierte, zoals ratten of wespen, op gemeentegrond (niet bij u thuis)
  • Kapotte straatverlichting
  • Onkruid dat heel hoog staat (het is normaal dat er onkruid te zien is in de straat. Woonwijken worden onderhouden op onderhoudsniveau B. U leest er meer over op de website van Moerdijk Beheert: Welke kwaliteit mag u verwachten)

Spoed (24 uur per dag)

Heeft uw melding spoed? Bel 14 0168. Dit telefoonnummer werkt ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis.
Voorbeelden van een spoedmelding: een verstopt riool, een gat in het wegdek of een andere gevaarlijke situatie.

Stank, vervuiling en lichthinder (24 uur per dag)

Heeft u overlast door stank, geluid, bodemvervuiling, luchtvervuiling of lichthinder? Dit kunt u op alle dagen van de week, 24 uur per dag, melden bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant via telefoonnummer 073-6812821. De Omgevingsdienst behandelt milieuklachten voor de gemeente Moerdijk. Kijk voor meer informatie op www.milieuklachtencentrale.nl.

BuitenBeter-app

Met de gratis BuitenBeter-app geeft u makkelijk en snel een klacht of melding door. U stuurt eenvoudig een foto mee.
Download de app op uw smartphone. Uw klacht of melding komt bij de gemeente binnen, net als wanneer u op deze website een melding maakt.

Verwijzingen