Melding over woonomgeving

Verlichting in uw straat kapot? Duobak niet geleegd? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen of tips over uw buurt? Laat het ons weten!

online melden 

U kunt ons ook bellen! Ons telefoonnummer is: 14 0168.

Spoed (24 uur per dag)

Bel: 14 0168. Ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis!

Voorbeelden van een spoedmelding: gemeenteriool verstopt, gaten in wegdek of andere gevaarlijke situaties.

Milieuklachten (24 uur per dag)

Heeft u overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder? Dan kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Telefoon 073-6812821.
De Omgevingsdienst behandelt milieuklachten voor de gemeente Moerdijk. Kijk voor meer informatie op www.milieuklachtencentrale.nl.

BuitenBeter app

U kunt ook gebruik maken van de BuitenBeter app. Download deze gratis app op uw smartphone. Uw meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente binnen. Foto's kunt u hierin eenvoudig meesturen. Let op: door de langere verwerkingstijd is deze app niet geschikt voor spoedmeldingen en milieuklachten.

Verwijzingen