Melding over woonomgeving

Als in uw straat of wijk iets niet werkt of kapot is (bijvoorbeeld een straatlantaarn), laat ons dat weten. Wij proberen dan meteen actie te ondernemen. Meld ook overlast of een klacht.

online melden 

Voorbeelden van meldingen

  • Niet werkende straatverlichting geeft u online door aan het Nederlands Licht Instituut
  • Kapot wegdek of losliggende stoeptegel
  • Zwerfvuil
  • Kapotte verkeersborden en –palen
  • Omgewaaide bomen
  • Overlast van ongedierte
  • Problemen met het riool
  • En nog veel meer.....

Spoed (24 uur per dag)

Bel ons telefoonnummer 14 0168. Dit is 24 uur per dag bereikbaar.
Voorbeelden van een spoedmelding: gat in het wegdek of andere gevaarlijke situatie.

Milieuklachten (24 uur per dag)

Heeft u overlast door stank, geluid, bodemvervuiling, luchtvervuiling of lichthinder? Bel 24 uur per dag en zeven dagen per week de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, telefoon 073-6812821.
De Omgevingsdienst behandelt milieuklachten voor de gemeente Moerdijk. Kijk voor meer informatie op www.milieuklachtencentrale.nl.

BuitenBeter app

Met de gratis BuitenBeter app geeft u een klacht of melding door. Stuur ook eenvoudig een foto mee.
Download de app op uw smartphone. Uw klacht of melding komt bij de gemeente binnen. De app kan iets langer duren.

Verwijzingen