Blog ondernemers

Blogs van en voor Moerdijkse ondernemers.

donderdag 17 december 2020

“Een goede sparringpartner, iemand die je aanmoedigt is zo belangrijk!”. Mede dankzij advies en ondersteuning het Ondernemersklankbord heeft Annemarie Timmermans de problemen die door de corona situatie......

maandag 30 november 2020

Heeft u als ondernemer vragen over toezicht, handhaving of vergunningen?...

maandag 30 november 2020

!Als ondernemer investeert u continu in de groei van uw bedrijf. U maakt plannen voor uitbreiding van uw pand of extra activiteiten. Hiervoor is vaak een vergunning nodig. Het kan ook zijn dat u daardoor......

zondag 29 november 2020

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Deze wet bundelt......

zondag 29 november 2020

Om lange en kostbare procedures te voorkomen, zien we steeds vaker dat ondernemers met plannen voor een activiteit of nieuwbouw in gesprek gaan met hun omgeving (omgevingsdialoog). Soms op eigen initiatief......

zaterdag 28 november 2020

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 treedt voor burgers, ondernemers en gemeente nog een nieuwe wet in werking: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De......

donderdag 26 november 2020

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor activiteiten of handelingen die niet kunnen worden uitgevoerd met het geven van algemene normen en regels, maar van geval tot geval op de toelaatbaarheid moeten......

donderdag 26 november 2020

De coronatijd is een moeilijke tijd voor iedereen, zeker ook voor u als ondernemer. Extra maatregelingen die u moet nemen om 1,5 meter afstand te kunnen houden, fysieke afscheidingen die u moet aanbrengen,......

zondag 27 september 2020

Het Toeristisch Fonds Moerdijk is weer klaar om initiatieven te ondersteunen! Na een evaluatie in 2019 is besloten het roer binnen het Toeristisch Fonds om te gooien. Een aanjager gaat het team versterken......

zaterdag 26 september 2020

Hoe zorgen we dat arbeidsmigranten goed kunnen wonen en werken in Moerdijk? En dat bedrijven en ondernemers de arbeidsmigranten kunnen inschakelen die ze nodig hebben om goed te kunnen draaien? Op 24......

vrijdag 25 september 2020

Het aanbestedingsproces voor het werven van een adviesbureau dat gaat helpen bij het maken van voorstellen voor een vitaal centrum voor Fijnaart verloopt voorspoedig. Begin september sloot de......

vrijdag 25 september 2020

Maar liefst 253 Moerdijkse ondernemers namen vorig jaar deel aan de Ondernemerspeiling: een onderzoek van de gemeente Moerdijk naar ervaringen en behoeften op het gebied van onder andere gemeentelijke......

donderdag 24 september 2020

Ruim een half jaar nadat het coronavirus en de regels die volgden om verspreiding te voorkomen ook voor ondernemers in Moerdijk alles veranderden is de belangrijkste vraag: hoe staan we er voor?...

donderdag 25 juni 2020

Vanuit de gemeente Moerdijk is er de afgelopen maanden stevig ingezet op de ondersteuning van de lokale ondernemers bij corona-gerelateerde wensen en zorgen. In het begin van de coronacrisis lag de......

woensdag 27 mei 2020

Moerdijk staat bekend om de goede bereikbaarheid per auto; belangrijk voor het succes van onze bedrijven. Dat gaf u ook aan in onze Ondernemerspeiling. Dus willen we zorgen dat die bereikbaarheid optimaal......