Blog ondernemers

Blogs van en voor Moerdijkse ondernemers.

maandag 12 april 2021

Paul Rombouts, Stefan Klok en Michael Oomen werkten eerder bij grote internationale bureaus, voor grote merken en hebben zelfs awards gewonnen. Vervolgens hebben zij de keuze gemaakt om de krachten te......

woensdag 17 maart 2021

De gemeente Moerdijk organiseert twee online bijeenkomsten over de huisvesting van arbeidsmigranten. In Moerdijk werken zo’n 4.600 arbeidsmigranten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze lokale en......

dinsdag 23 februari 2021

De Winkel naar werk opende 30 november 2020 haar deuren. Een winkel waarbij leren en werken centraal staat. De winkel biedt de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer deel te......

dinsdag 9 februari 2021

In oktober 2020 hebben de samenwerkende partners uit de arbeidsmarktregio West-Brabant (werkgeversorganisaties, onderwijs- en overheidsorganisaties) de website www.westbrabantwerktdoor.nl gelanceerd.......

dinsdag 9 februari 2021

Als ondernemer wilt u natuurlijk dat uw medewerkers goed functioneren én dat zij goed in hun vel zitten. Dat is goed voor hen, maar ook voor uw bedrijf. Goed kunnen communiceren en instructies begrijpen......

woensdag 3 februari 2021

Volgens de wet Banenafspraak heeft de gemeente Moerdijk de opdracht om voor 2025 zeker 10 mensen die dankzij een arbeidsbeperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan het werk te krijgen binnen......

dinsdag 2 februari 2021

Op 1 januari 2021 is het nieuwe arbeidsmarktprogramma van de Regio West-Brabant gestart: ‘West-Brabant werkt met talent’. De gedachte is: arbeidstalenten in West-Brabant vormen de basis voor een gezonde......

maandag 1 februari 2021

Elke gemeente in Nederland vangt vluchtelingen op die een verblijfsstatus hebben gekregen, de zogenaamde statushouders. De gemeente Moerdijk en het Werkplein Hart van West-Brabant begeleiden deze......

maandag 1 februari 2021

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De gemeente krijgt dan een centrale rol in het begeleiden van nieuwkomers die moeten inburgeren. Momenteel zijn de voorbereidingen voor......

donderdag 17 december 2020

“Een goede sparringpartner, iemand die je aanmoedigt is zo belangrijk!”. Mede dankzij advies en ondersteuning het Ondernemersklankbord heeft Annemarie Timmermans de problemen die door de corona situatie......

maandag 30 november 2020

Heeft u als ondernemer vragen over toezicht, handhaving of vergunningen?...

maandag 30 november 2020

!Als ondernemer investeert u continu in de groei van uw bedrijf. U maakt plannen voor uitbreiding van uw pand of extra activiteiten. Hiervoor is vaak een vergunning nodig. Het kan ook zijn dat u daardoor......

zondag 29 november 2020

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Deze wet bundelt......

zondag 29 november 2020

Om lange en kostbare procedures te voorkomen, zien we steeds vaker dat ondernemers met plannen voor een activiteit of nieuwbouw in gesprek gaan met hun omgeving (omgevingsdialoog). Soms op eigen initiatief......

zaterdag 28 november 2020

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 treedt voor burgers, ondernemers en gemeente nog een nieuwe wet in werking: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De......