Beleid en regelgeving

Een belangrijke taak van de gemeente is om voor een aantal jaren beleid te bepalen zodat de inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten en de gemeenteraad weet waaraan hij de acties van het college kan toetsen.