Beleid en regelgeving

Geldende verordeningen en regels van de gemeente, belangrijke beleidsstukken, visies en nota's.

Lees verder

De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente.

Samenwerkingsverbanden van de gemeente Moerdijk met andere gemeenten.

Begroting, kadernota.

Waar moet Moerdijk in 2030 staan en via welke strategie willen wij dit bereiken.

Hoe moet de gemeente Moerdijk in 2030 zijn ingericht en hoe gaan we daar voor zorgen?

Gemeentelijke ambities en doelen; onderverdeeld in drie beleidsnota's