Beleid: paraplunota's

Gemeentelijke ambities en doelen; onderverdeeld in drie beleidsnota's

De gemeente Moerdijk heeft drie paraplunota's opgesteld: Maatschappij, Leefomgeving en Economisch klimaat. De paraplunota’s zijn bedoeld als kapstok voor alle gemeentelijke beleidsnotities. Ze zorgen ervoor dat er meer samenhang tussen beleid is en er minder beleidsplannen gemaakt worden.

In de nota's staan de gemeentelijke ambities en doelen centraal. De uitvoering van de paraplunota’s heeft een dynamisch karakter, zodat kan worden ingespeeld op de actualiteit en tussentijds kan worden bijgestuurd waar nodig, altijd gericht op een duidelijke stip op de horizon. Deze ‘stip op de horizon’ van de paraplunota’s is 2030; daar is de visie op gericht.