Tijdelijke huisvesting Schansdijk

De gemeente realiseerde in 2022/2023 op het perceel Schansdijk 12 in Zevenbergen tijdelijke huisvesting voor circa 275 vluchtelingen uit Oekraïne. Uit het haalbaarheidsonderzoek (voorjaar 2022) naar bodem, geluid, verkeer en impact op de omgeving blijkt dat de betreffende kavels geschikt zijn voor deze tijdelijke huisvesting. De omgevingsvergunning is in oktober 2022 verleend.

Wat staat er?

KaFra Housing ontwikkelt, realiseert en exploiteert het project. Er zijn 3 KaFra Towers (KFT’s) gebouwd met daarin nette appartementen en studio’s, met een ruime woonkamer met keuken, badkamer met douche en apart toilet. De flexwoningen zijn duurzaam, er is 24/7 beheer en er zijn sport- en ontspanningsfaciliteiten in en rond de woontorens. Om de verkeerssituatie veiliger te maken asfalteren en verbeteren we weg vanaf de opvanglocatie tot aan de provinciale weg N285. Bovendien komt er onder andere een vrij liggend wandelpad.

Wat is de laatste stand van zaken?

Tussen 3 april en 31 mei 2023 zijn de Oekraïense vluchtelingen die al in de gemeente woonden, verhuisd naar de gebouwen aan de Schansdijk in Zevenbergen. De resterende 80 plaatsen zijn sinds 5 juni beschikbaar voor Oekraïners van buiten de gemeente. De aanmelding loopt via het landelijk aanmeldpunt in Utrecht.

Toekomst

Gezien de oorlogssituatie in de Oekraïne en de groei van het aantal Oekraïners in Nederland wordt verwacht dat de flexwoningen lang nodig zullen zijn voor de Oekraïense mensen in nood. Door de onzekerheid van de oorlog kan niet exact voorspeld worden wanneer de torens niet meer nodig zullen zijn voor de Oekraïners.

Mogelijk ook asielopvang

Op 2 mei 2023 maakte het college bekend dat ze op 11 mei met de gemeenteraad spreekt over een mogelijke opvanglocatie aan de Schansdijk in Zevenbergen voor maximaal 200 asielzoekers. De gemeenteraad moet later dit jaar definitief beslissen.

Ontwikkeling laatste resterende deel Schansdijk

Naast de voorgenomen plannen met het COA, denkt het college ook na over de invulling van het resterende deel van het terrein Schansdijk fase 2. Ook voor deze locatie onderzoekt het college de haalbaarheid van huisvesting en/of opvang van diverse doelgroepen. Daarbij betrekt het college vanzelfsprekend ook de huisvestingsopgave en behoeften van inwoners en regulier woningzoekenden bij.

Huidige situatie

   

Meer informatie

Documenten