Tijdelijke huisvesting Schansdijk

De gemeente wil op het perceel Schansdijk 12 tijdelijke huisvesting realiseren voor in eerste instantie 300 vluchtelingen uit Oekraïne. Uit het haalbaarheidsonderzoek (voorjaar 2022) naar bodem, geluid, verkeer en impact op de omgeving blijkt dat de betreffende kavels geschikt zijn voor deze tijdelijke huisvesting. De omgevingsvergunning is in oktober 2022 verleend.

Opzet

KaFra Housing zal het project ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Er komen 3 KaFra Towers (KFT’s) met daarin nette appartementen en studio’s, met een ruime woonkamer met keuken, badkamer met douche en apart toilet. De flexwoningen zijn duurzaam, er is 24/7 beheer en er zijn sport- en ontspanningsfaciliteiten in en rond de woontorens. De impact van het project op de omgeving wordt in kaart gebracht en noodzakelijke aanpassingen voor een goede ontsluiting en (verkeers-)veiligheid worden uitgevoerd.

Communicatie

Tijdens een inloopavond en een informatieavond zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de plannen. Er is een klankbordgroep met daarin omwonenden die actief betrokken blijven. Contactpersoon is projectmanager Jeroen Voorveld (jvoorveld@kafrahousing.com, of 06 -18 30 59 67). Op de locatie zijn straks dag en nacht Oekraïens sprekende welfare officers aanwezig. Zij zijn vraagbaak en aanspreekpunt voor bewoners en omwonenden.

Toekomst

Gezien de oorlogssituatie en de groei van het aantal Oekraïners in Nederland wordt verwacht dat de flexwoningen lang nodig zullen zijn voor de Oekraïense mensen in nood. Door de onzekerheid van de oorlog kan niet exact voorspeld worden wanneer de torens niet meer nodig zullen zijn voor de Oekraïners.  Mogelijk komen er later (ook) internationale medewerkers, statushouders, kansrijke asielzoekers en lokale spoedzoekers te wonen in één of meer torens. Dit is echter een geheel nieuwe fase waarvoor ook nieuwe vergunningen en omgevingsgesprekken nodig zijn, met de gebruikelijke inspraak- en bezwaarmogelijkheden.

Documenten