Over de gemeenteraad

Raadsleden, raadscommissies, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

Lees verder

Raadsleden, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

De raad heeft een griffier aangesteld die de raad, de door de raad ingestelde commissies en het presidium bij de uitoefening van hun taak terzijde staat.

De gemeenteraad heeft drie commissies ingesteld: de Commissie Fysieke Infrastructuur, de Commissie Sociale Infrastructuur en de Commissie Bestuur en Middelen.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Moerdijk.

Coalitieakkoord 2018-2022, rekenkamer, instrumentenfolder.

Publicaties van de gemeenteraad in de Moerdijkse Bode.