Over de gemeenteraad

Raadsleden, raadscommissies, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

Lees verder

 • Samenstelling gemeenteraad

  Raadsleden, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

 • Griffie

  De griffier helpt de raad en het presidium bij hun werk.

 • Raadscommissies

  De gemeenteraad heeft drie commissies: Fysieke Infrastructuur, Sociale Infrastructuur en Bestuur en Middelen.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Moerdijk.

 • Raadsinstrumenten

  Coalitieakkoord 2022-2026, rekenkamer, instrumentenfolder.