Over de gemeenteraad

Raadsleden, raadscommissies, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

Lees verder

Raadsleden, zetelverdeling, fracties en contactgegevens.

De griffier helpt de raad en het presidium bij hun werk.

De gemeenteraad heeft drie commissies: Fysieke Infrastructuur, Sociale Infrastructuur en Bestuur en Middelen.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Moerdijk.

Coalitieakkoord 2018-2022, rekenkamer, instrumentenfolder.

Publicaties van de gemeenteraad in de Moerdijkse Bode.