Ondernemersfonds Fijnaart - Klundert - Zevenbergen

Samen verkennen Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF), Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) en de gemeente de haalbaarheid van een gebiedsgericht ondernemersfonds op basis van reclamebelasting. Ze zien de oprichting als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken.

De komende periode werken de ondernemersverenigingen een inhoudelijk voorstel uit. Dit doen ze samen met de gemeente en de ondernemers in de centra-gebieden. Een zorgvuldig proces met afstemming tussen de betrokkenen is hierbij van groot belang.

Gezamenlijke initiatieven samen betaald

Een ondernemersfonds maakt het mogelijk om gezamenlijke initiatieven en investeringen, binnen de centra van Fijnaart, Klundert en Zevenbergen afzonderlijk, samen te financieren. Het fonds verbindt lokale ondernemers, verschillende sectoren en organisaties, en draagt bij aan de vestigingskwaliteit van deze kernen. Op deze manier wordt de economische structuur van Moerdijk versterkt, worden de ondernemers meer betrokken en krijgen zij meer verantwoordelijkheid in hun eigen gebied.

Hoe kan het fonds worden gefinancierd?

Een onafhankelijke stichting of vereniging zal straks het geld beheren dat door ondernemers zelf wordt opgebracht via een reclamebelasting. Dit kan de bestaande ondernemers- en/of winkeliersvereniging zijn of een nieuwe organisatie die hiervoor wordt opgericht. De gemeente int deze reclamebelasting, zij zal dit doen op basis van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening. De reclamebelasting wordt straks jaarlijks geïnd bij alle bedrijven die in de aangewezen gebieden in Klundert, Fijnaart en Zevenbergen, gevestigd zijn. Alle bedrijven daarbinnen die vanaf de openbare weg met één of meerdere reclame-uitingen conform de verordening zichtbaar zijn, betalen dan mee. Iedere kern brengt een eigen budget op en mag zelf bepalen wat het daarmee doet.

Lees verder

Informatie over de oprichting van het Ondernemersfonds in Zevenbergen, Klundert en Fijnaart.

Informatie over de uitvoering van het Ondernemersfonds in Zevenbergen, Klundert en Fijnaart.