Ondernemersfonds Fijnaart - Klundert - Zevenbergen

Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) gaan dit jaar aan de slag met een gebiedsgericht ondernemersfonds per dorp/stad, op basis van reclamebelasting. Alle ondernemers dragen zelf bij aan het fonds en de gemeente vermeerdert deze bijdrage vanaf 2021. De besteding hiervan bepalen de ondernemers ook zelf. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor gezamenlijke marketing, sfeerverlichting, het organiseren van workshops of activiteiten zoals braderieën of andere evenementen.

Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ), Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF) en het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) gaan dit jaar aan de slag met een gebiedsgericht ondernemersfonds per dorp/stad, op basis van reclamebelasting. Alle ondernemers dragen zelf bij aan het fonds en de gemeente vermeerdert deze bijdrage vanaf 2021. De besteding hiervan bepalen de ondernemers ook zelf. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikt worden voor gezamenlijke marketing, sfeerverlichting, het organiseren van workshops of activiteiten zoals braderieën of andere evenementen.

Doel ondernemersfonds

De ondernemersverenigingen zien het ondernemersfonds als een manier om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen ondernemers te versterken. Alle ondernemers dragen zo bij aan gezamenlijke investeringen in de aantrekkelijkheid van de centra met als doel om hier ook allemaal van te profiteren. Het ondernemersfonds draagt op deze wijze bij aan de leefbaarheid van onze dorpen en steden.

Werkwijze

De drie ondernemersfondsen zijn van start gegaan met drie kick-off bijeenkomsten voor het eerste activiteitenplan van 2020 . Het ondernemersfonds wordt gevuld op basis van een verplichte ondernemersbijdrage via een reclamebelasting. In totaal bedraagt deze voor de drie kernen samen circa €65.000,-. Dat bedrag wordt vanaf 2021 verdubbeld door de gemeente. Voor het jaar 2020 geeft de gemeente per fonds een extra bijdrage van €5.000,-  

Lees verder