Naamgebruik veranderen

Met het veranderen van uw naamgebruik geeft u aan welke naam 'de overheid' moet gebruiken als zij u aanschrijft.

Aanvragen

Laat de gemeente weten hoe overheidsinstellingen u voortaan moeten aanschrijven:

  • alleen met uw eigen naam;
  • alleen met de naam van uw partner;
  • met de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam;
  • met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner.

Digitaal

U kunt het verzoek online indienen via het aanvraagformulier.

Schriftelijk

U kunt een aanvraagformulier downloaden, afdrukken, invullen en opsturen naar de gemeente. U dient daarbij ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt uw verzoek ook posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt het ook persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

U dient een origineel geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Formulieren

Voorwaarden

Als u getrouwd bent (geweest) of een geregistreerd partnerschap heeft (gehad), dan kunt u de geslachtsnaam (achternaam) van uw echtgenoot/partner gebruiken. Uw achternaam verandert niet.

Met het naamgebruik geeft u aan welke naam ‘de overheid’ moet gebruiken als zij u aanschrijft. De gemeente geeft het gekozen naamgebruik door aan andere overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank enzovoorts.

Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs blijft altijd de eigen geslachtsnaam staan.

De gemeente gaat na of u het recht heeft de andere naam te gebruiken. Zodra de gemeente uw verzoek heeft verwerkt in de Basisregistratie personen (BRP), ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Kosten

Aan dit product of deze dienst zijn geen kosten verbonden