Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Moerdijk koopt jaarlijks allerlei producten, diensten en werken in: van grote, unieke projecten zoals het centrumplan Zevenbergen, de inkoop van kantoorartikelen tot de inhuur van personeel. Belangrijkste doel voor de gemeente daarbij is het verkrijgen van een goede kwaliteit tegen de juiste prijs.

Hiervoor hanteert de gemeente Moerdijk een Inkoop- en aanbestedingsbeleid. De gemeente Moerdijk heeft voor leveringen en diensten Algemene Inkoopvoorwaarden opgesteld. Voor werken volgt de gemeente Moerdijk de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) of de Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten (UAV-GC).

Inkoopvoorwaarden

Inkoopbeleid