Asbest verwijderen

Asbest kan zitten in golfplaten, vloerzeil, plafondplaten, afvoerbuizen, daken en schoorstenen en is een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Aan de verwijdering van asbest zitten daarom regels.

Als particulier mag u asbest alleen zelf verwijderen als: 

 • Het gaat om minder dan 35 m2 asbest op één kadastraal perceel.
 • Het asbest is te verwijderen zonder te beschadigen, bijvoorbeeld geschroefde asbestplaten of niet gelijmde asbestvloertegels.
 • U een sloopmelding heeft gedaan via het omgevingsloket en u hierop een akkoord heeft ontvangen.

Bij een hoeveelheid van meer dan 35m2 (op één kadastraal perceel) en alle andere soorten asbesthoudend materiaal mag u het asbest niet zelf verwijderen. U bent dan verplicht een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. In deze gevallen moet u minimaal 4 weken voor aanvang een melding doen. U kunt dat ook door het gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten doen.

Let op: asbesthoudend dakbeschot niet zelf verwijderen. Veel mensen denken dat ze asbesthoudend dakbeschot (materiaal onder de dakpannen) zelf mogen verwijderen en hier geen sloopmelding voor nodig hebben. Dit is niet het geval! Omdat het dakbeschot vastgespijkerd is, komen er bij slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrij. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen. 

Bedrijven

Als u in uw bedrijf asbest aantreft, dan moet dit in principe worden verwijderd. Voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal bij uw bedrijf bent u verplicht een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. In deze gevallen moet u minimaal 4 weken voor aanvang een melding doen. U kunt dat ook door het gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten doen.

Subsidieregeling voor het verwijderen van asbest

Sinds 15 december 2018 kunnen er geen subsidieaanvragen meer worden ingediend. 

Asbestdaken verbod van de baan

De Eerste kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel voor het invoeren van een asbestdakenverbod per 1 januari 2024 verworpen. Het verbod is hiermee van de baan. 

Er zijn geen kosten verbonden aan een sloopmelding.

Zelf verwijderen particulieren

 1. Minimaal 5 dagen voor aanvang van werkzaamheden moet een melding worden gedaan.
 2. U kunt de melding doen via het omgevingsloket. Hier heeft u een DigiD inlog voor nodig.
 3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag (inclusief de voorwaarden waaronder u het asbest kunt slopen en afvoeren).

Heeft u hulp nodig bij het indienen van de sloop/asbest melding dan kunt u terecht bij het Vergunningenloket van de gemeente. Maar hiervoor een afspraak.

Om het door u zelf verwijderde asbest te kunnen aanbieden op de milieustraat van Moerdijk moet het voldoen aan de geldende aanlevervoorwaarden. Asbest dat niet volgens de voorwaarden wordt aangeboden wordt altijd geweigerd!

Verwijdering door gecertificeerd bedrijf

 1. Minimaal 4 weken voor aanvang van werkzaamheden moet een melding worden gedaan.
 2. U kunt de melding doen via het omgevingsloket. 
 3. Bij deze melding moet in ieder geval een situatietekening, foto’s en een asbestinventarisatierapport worden bijgevoegd. Mogelijk zijn ook nog aanvullende rapporten nodig in kader van bijvoorbeeld uitvoering, sloopveiligheid of trillingen.
 4. Voor het doen van een melding heeft u uw DigiD inlogcode nodig. Voor bedrijven kan het uitsluitende nog via 'eHerkenning' 
 5. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag (inclusief de voorwaarden waaronder u het asbest kunt slopen en afvoeren). De beoordeling van de melding vindt plaats door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.