Levenloos geboren kind registreren

Een levenloos geboren kind kunt u laten registreren op uw persoonslijst in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u ingeschreven staat. De geboorte kan in een andere gemeente plaatsgevonden hebben. De registratie op de persoonslijst kunt u alleen voor uzelf regelen; niet voor iemand anders, ook niet voor uw partner. 

Aanvragen

Voldoet uw verzoek aan de voorwaarden? Vul dan het formulier “Verzoek opname levenloosgeboren kind op persoonslijst” in en lever dit persoonlijk in bij de balie van het gemeentehuis. Hiervoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te brengen.

Geen akte?

Er is nooit een akte opgemaakt van het levenloos geboren kind, wat dan? Ouders kunnen alsnog bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren verzoeken om een akte van geboorte (levenloos) te laten opmaken. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte/het overlijden heeft plaatsgevonden zal daartoe overgaan nadat hij heeft vastgesteld dat er daadwerkelijk een doodgeboren kind ter wereld is gekomen. Vaststelling gebeurt aan de hand van bewijsstukken.

Let op! Het kan dus zijn dat de geboorteaangifte in een andere gemeente moet plaatsvinden. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook meest gestelde vragen.

Voorwaarden

  • Op het moment van de geboorte van het kind moet de ouder staan ingeschreven in het persoonsregister.
  • Er moet een geldig brondocument worden overgelegd. Afhankelijk van de datum waarop de geboorte heeft plaatsgevonden, kan dit gaan om een geboorteakte en overlijdensakte of een akte levenloos geboren kind (akte van geboorte (levenloos)).
  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan in de woongemeente van de ouder.
  • Iedere ouder dient persoonlijk een verzoek te doen voor opname van de gegevens van het kind op zijn of haar persoonslijst.