Arbeidsmigranten

In de gemeente Moerdijk werken zo'n 4600 arbeidsmigranten, hoofdzakelijk uit Polen en Roemenië. Ongeveer 1200 arbeidsmigranten wonen in onze gemeente

For labour migrants Polskie Română

In de gemeente Moerdijk werken zo'n 4600 arbeidsmigranten, hoofdzakelijk uit Polen en Roemenië. Ongeveer 1200 arbeidsmigranten wonen in onze gemeente. Door de komst van Logistiek Park Moerdijk worden dat er de komende jaren naar verwachting nog 1000 meer. Op dit moment zijn er 14.000 openstaande vacatures in de Regio West-Brabant die voor een groot deel door arbeidsmigranten opgevuld zullen gaan worden. Dit alles heeft een grote impact op zowel wonen, werken als samenleven. De gemeenteraad van Moerdijk heeft hier dan ook beleid voor opgesteld, in de vorm van een Integrale aanpak arbeidsmigratie (2020), een afwegingskader passendheid omgeving en een Verordening huisvesting arbeidsmigranten (2020).

Huisvesting

Arbeidsmigranten die langere tijd of permanent blijven werken en wonen, hebben grote meerwaarde voor bedrijven en voor de kernen. De gemeente wil een hoge kwaliteit huisvesting omdat we de arbeidsmigranten willen proberen te binden aan onze gemeente. Goede huisvesting is hierbij heel belangrijk. 

Bekijk meer informatie over huisvesting

Arbeidsmigratie in Moerdijk

Meedoen

Voor arbeidsmigranten die hier langer blijven, wordt de gemeente Moerdijk de plek waar zij wonen, werken en leven. Daarom wil de gemeente investeren in integratie en participatie, waardoor internationale werknemers volledig in de Moerdijkse samenleving kunnen meedoen. Heel belangrijk is een centraal punt waar zij terecht kunnen met al hun vragen met een spreekuur. Duidelijke uitleg over rechten en plichten en een goede registratie om zicht te houden op de aantallen is noodzakelijk. Door vergrijzing en doordat er minder kinderen geboren worden, zijn arbeidsmigranten onze nieuwe inwoners. Door hen kunnen we de voorzieningen in de kernen levend houden.

Jasmin Maslic is contactpersoon voor sociaal- maatschappelijke zaken over arbeidsmigranten. U kunt hem bereiken via telefoonnummer +31 (0)6 – 27 02 21 50 of e-mail: arbeidsmigranten@moerdijk.nl.

Inloopspreekuur voor arbeidsmigranten

De gemeente Moerdijk houdt een inloopspreekuur voor internationale werknemers met informatie en hulp rondom werken, wonen en leven. Dit is elke woensdag van 18.00 tot 19.00 uur bij Trefpunt meer Moerdijk, Kristallaan 25C in Zevenbergen. Te bereiken via telefoonnummer 06- 27 02 21 50 of e-mail arbeidsmigranten@moerdijk.nl. Een afspraak maken is niet nodig.

Informatiemap voor arbeidsmigranten

Voor buitenlandse werknemers is alles binnen de gemeente nieuw. Om ervoor te zorgen dat zij wegwijs raken en zich hier ook thuis gaan voelen, is een informatiemap samengesteld. Hierin staat praktische informatie over allerlei zaken, zoals: wonen, werken, verzekeren, gezondheid en … natuurlijk een warm welkomstwoord van de burgemeester.

De mappen zijn er in het Nederlands, Engels, Roemeens en Pools.

Belangrijke documenten

Raadsvergaderingen

Nieuwsbrieven

In de media