Arbeidsmigranten

In de gemeente Moerdijk werken zo'n 4600 arbeidsmigranten, hoofdzakelijk uit Polen en Roemenië. Ongeveer 1200 arbeidsmigranten wonen in onze gemeente

For labour migrants Polskie Română

Huisvesting

In de gemeente Moerdijk werken zo'n 4600 arbeidsmigranten, hoofdzakelijk uit Polen en Roemenië. Ongeveer 1200 arbeidsmigranten wonen in onze gemeente. Door de komst van Logistiek Park Moerdijk worden dat er de komende jaren naar verwachting nog 1000 meer. Op dit moment zijn er 14.000 openstaande vacatures die voor een groot deel door arbeidsmigranten opgevuld zullen gaan worden. Dit alles heeft een grote impact op zowel wonen, werken als samenleven. De gemeenteraad van Moerdijk heeft hier dan ook beleid voor opgesteld, in de vorm van een Integrale aanpak arbeidsmigratie (2020), een afwegingskader passendheid omgeving en een Verordening huisvesting arbeidsmigranten (2020).

Arbeidsmigratie in Moerdijk

Huisvesting

Arbeidsmigranten die hier langere tijd of permanent blijven werken en wonen, hebben grote meerwaarde voor bedrijven en voor de kernen. De gemeente wil een hoge kwaliteit huisvesting omdat dit ook goed personeel aantrekt. De komende tijd richten we ons op het faciliteren van initiatieven voor huisvesting. De gemeenteraad heeft onlangs de Verordening huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Hierin is opgenomen dat hier altijd een vergunning voor nodig is. Zo kunnen we de uitgifte van grond reguleren en voorwaarden stellen aan bouwinitiatieven. Lees meer op: Huisvesting gemeente Moerdijk.

Heeft u vragen? Maud van der Lee is contactpersoon voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij de gemeente Moerdijk. U kunt haar bereiken via telefoonnummer +31 (0)6 - 22 16 06 46 of e-mail: maud.van.der.lee@moerdijk.nl.

Meedoen

Voor arbeidsmigranten die hier langer blijven, wordt de gemeente Moerdijk de plek waar zij wonen, werken en leven. Daarom wil de gemeente investeren in integratie en participatie, waardoor internationale werknemers volledig in de Moerdijkse samenleving kunnen meedoen. Heel belangrijk is een centraal punt waar zij terecht kunnen met al hun vragen met een spreekuur. Duidelijke uitleg over rechten en plichten en een goede registratie om zicht te houden op de aantallen is noodzakelijk. Door vergrijzing en doordat er minder kinderen geboren worden, zijn arbeidsmigranten onze nieuwe inwoners. Door hen kunnen we de voorzieningen in de kernen levend houden.

Jasmin Maslic is contactpersoon voor sociaal- maatschappelijke zaken over arbeidsmigranten. U kunt hem bereiken via telefoonnummer +31 (0)6 – 27 02 21 50 of e-mail: arbeidsmigranten@moerdijk.nl.

Inloopspreekuur voor arbeidsmigranten

De gemeente Moerdijk houdt een inloopspreekuur voor internationale werknemers met informatie en hulp rondom werken, wonen en leven. Dit is elke woensdag van 18.00 tot 19.00 uur bij Trefpunt meer Moerdijk, Kristallaan 25C in Zevenbergen. Te bereiken via telefoonnummer 06- 27 02 21 50 of e-mail arbeidsmigranten@moerdijk.nl. Een afspraak maken is niet nodig.