Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Afspraak maken

Heeft u al een door een werkgever of instantie ingevulde en ondertekende aanvraag VOG? Dan kunt u uw aanvraag digitaal afwerken. Zorg dat u uw DigiD, uw betaalpas en een scan van het volledig door uzelf en een werkgever of instantie ingevulde aanvraagformulier bij de hand heeft.

Online regelen

Aanvragen

Online aanvragen

Heeft u al een door een werkgever of instantie ingevulde en ondertekende aanvraag VOG? Dan kunt u uw aanvraag digitaal afwerken. Zorg dat u uw DigiD, uw betaalpas en een scan van het volledig door uzelf en een werkgever of instantie ingevulde aanvraagformulier bij de hand heeft.

Online regelen

Afspraak maken

Als u de aanvraag liever regelt in het gemeentehuis dan kunt u een afspraak maken. Let op dat u onderstaande zaken meeneemt:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier (u ontvangt van uw werkgever het formulier VOG). Als u geen formulier van uw werkgever ontvangt, kunt u het formulier downloaden via de website van Dienst Justis;
  • Uw geldig origineel legitimatiebewijs;
  • Bij machtiging: Kunt u de aanvraag niet persoonlijk inleveren dan kunt u iemand machtigen. De gemachtigde neemt dan de schriftelijke machtiging mee, een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en zijn eigen origineel legitimatiebewijs.

Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing thuisgestuurd.

Aanvraag digitaal bij de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Het is alleen mogelijk een VOG via internet direct aan te vragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstig) werkgever die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op Mijn.justis.nl.

Meer informatie over het digitaal aanvragen van een VOG en waar u en uw (toekomstige) werkgever aan moeten voldoen, vindt u op de website van Dienst Justis.

Voorwaarden

U vraagt een VOG aan bij de gemeente. De VOG wordt afgegeven door Dienst Justis. Dienst Justis beoordeelt de aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing thuisgestuurd.

Een VOG is een momentopname en heeft geen vastgelegde geldigheidsduur. Afhankelijk van het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd, wordt in de praktijk een geldigheidsduur van 3, 6, 9 of 12 maanden gehanteerd.

Gratis VOG voor Vrijwilligers

Een grotere groep vrijwilligers kan aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Het is dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden. U moet de aanvraag dan wel digitaal aanvragen bij Dienst Justis.
Vraagt u de VOG bij de gemeente aan, dan komen deze niet meer in aanmerking voor vergoeding.

Niet ingeschreven bij een gemeente in Nederland

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt. Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.

Kosten

De aanvraag van een VOG via de gemeente kost € 41,35.

De digitale aanvraag van een VOG bij het ministerie bedraagt € 33,85.