Uw maatschappelijk initiatief indienen

Heeft u een leuk idee voor uw straat, buurt of wijk? Wij helpen u graag om dit te realiseren.

Heeft u een maatschappelijk initiatief? De gemeente helpt graag met het realiseren van uw initiatief waar het kan en nodig is. Wij horen graag van u hoe wij dat kunnen doen.

Wat is een maatschappelijk initiatief?

Bij maatschappelijke initiatieven denken wij aan het bij elkaar brengen van verschillende groepen inwoners of activiteiten en oplossingen voor kwetsbare mensen. Dat kan van alles zijn! Van ouderen en kinderen die samen leuke activiteiten doen tot het organiseren van een groep vrijwilligers om mensen met een beperking te vervoeren.  

Wat zijn maatschappelijke initiatieven niet?

Alle veranderingen die je kunt zien en aanraken in de openbare ruimte, vallen niet onder maatschappelijke initiatieven. Denk aan een ontmoetingsplek in de vorm van een picknickbankje, het planten van bloemen, het zelf onderhouden van openbaar groen en het realiseren van een skatepark. Meer informatie over dit soort plannen vindt u op een ander deel van onze site

Uw maatschappelijk initiatief indienen (als inwoner)

Uw maatschappelijk initiatief indienen (als bedrijf/organisatie)

Status online volgen

Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk

Met uw maatschappelijk initiatief naar de gemeente

We gaan er van uit dat het niet alleen uw initiatief is maar dat er genoeg mensen zijn die uw initiatief ook zien zitten. Wij noemen dit draagvlak. Wij verwachten dat u kunt laten zien wie er allemaal achter uw initiatief staan en wie er wil helpen met de uitvoering. Er moet dus genoeg draagvlak zijn voor uw initiatief.

Als er genoeg draagvlak is, dan helpen wij graag mee met het realiseren van uw initiatief. Wij helpen niet perse financieel maar ook door u in contact te brengen met mensen die uw initiatief verder kunnen helpen, door materiaal beschikbaar te stellen, tips te geven of gebruik te maken van de kennis van één van onze collega’s.

De gemeente kan alleen een subsidie verlenen aan een rechtspersoon, dat wil zeggen een vereniging of een stichting. Helaas is het niet mogelijk subsidie te verlenen aan individuele inwoners.

Niet alles kan

Natuurlijk kan niet altijd alles, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen of door wettelijke regels. Als het niet kan, laat u dan niet te snel ontmoedigen. Samen kijken we of er andere oplossingen zijn. Met openheid, vertrouwen, respect en waardering voor elkaars situatie komen we samen verder!

Ondernemers en maatschappelijke initiatieven

Ondernemers kunnen ook met voorstellen komen als het plan een maatschappelijke doelstelling heeft. De gemeente kan helpen door tips te geven of in facilitaire zin te ondersteunen. Ondernemers komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidies, dat wil zeggen dat er geen geld wordt verstrekt.

Afhandeling initiatieven en vragen

In deze infographic staat uitgelegd hoe we initiatieven en vragen afhandelen. Op dit moment onderzoeken we hoe dit proces nog eenvoudiger kan. In het eerste kwartaal van 2024 verwachten we de uitkomsten.

Hulp met het aanvraagformulier?

Het is mogelijk om een afspraak te maken en gezamenlijk het intakeformulier in te vullen. De afspraak kan op het gemeentehuis maar wij kunnen ook bij u langskomen.

Voor een afspraak of andere vragen neemt u contact met ons op via het contactformulier of telefoonnummer: 14 0168.