College van B en W

Samenstelling college, portefeuilles en besluitenlijsten.

Lees verder

Besluitenlijsten van burgemeester en wethouders.

Het college van B&W bestaat uit 1 burgemeester en 4 wethouders.

Twee-wekelijkse column uit de Moerdijkse Bode.

Elk collegelid heeft zijn of haar eigen portefeuille (werkgebieden)