Toezicht en controle door gemeente

Iedereen wil graag in een prettige en veilige leefomgeving wonen en werken. Hiervoor zijn spelregels gemaakt in de vorm van wet- en regelgeving. Om er voor te zorgen dat iedereen deze spelregels naleeft voeren onze toezichthouders regelmatig controles uit. Vaak op afspraak, maar soms ook onaangekondigd.

Informatie over de controles

Wat doen toezichthouders?

Onze toezichthouders hebben als taak uw woning, bedrijf en/of perceel te controleren. Het doel van zo’n controle is om te kijken of u aan alle regels voldoet, bijvoorbeeld het bestemmingsplan en het Bouwbesluit, (inclusief brandveiligheidsvoorschriften).

Er staat een toezichthouder op de stoep. Hoe weet ik dat die persoon wel een toezichthouder is? 

Iedereen kan wel beweren dat hij van de gemeente is. U herkent de toezichthouders waarschijnlijk al gelijk aan hun bedrijfskleding of badge met het logo van de gemeente Moerdijk en het opschrift “Toezicht en Handhaving”. Ook rijden zij in hun bedrijfsauto’s met dezelfde logo’s en tekst. 

Bovendien legitimeren toezichthouders zich altijd gelijk als zij bij u de eerste keer op bezoek komen.  U kunt hen ook altijd naar hun legitimatiebewijs vragen. Zij leggen ook altijd uit met welk doel zij de controle uitvoeren.Twijfelt u daarna nog steeds, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Moerdijk via het algemene telefoonnummer 14 01 68.  

Moet ik verplicht aan een controle meewerken?

Het liefst zien wij natuurlijk dat u uit eigen beweging meewerkt. In bijna alle gevallen gebeurt dit gelukkig ook. Toezichthouders kunnen u in het uiterste geval verplichten mee te werken aan de controle. Dit kan door een zogeheten “vordering tot medewerking”. Gelukkig is dit een uitzondering. Uiteraard proberen zij altijd eerst via overleg uw medewerking te krijgen.

Mogen toezichthouders zo maar overal komen, zelfs zonder mijn toestemming? 

In principe mogen toezichthouders elke plaats (perceel, (bij)gebouw, terrein) betreden zonder toestemming van de eigenaar of huurder. De toezichthouders zullen zich (waar mogelijk) eerst wel altijd bij u melden. Zij geven dan het doel van de controle aan. Woningen zijn een uitzondering. Voordat toezichthouders een woning betreden, vragen zij de bewoner(s) altijd eerst om toestemming. Heeft u die toestemming eenmaal gegeven, dan blijft deze gegeven en mogen zij ook uw woning betreden voor die specifieke controle. Geeft u die toestemming niet, dan is het betreden van de woning ook zonder uw toestemming mogelijk, maar dan alleen via een officiële machtiging tot binnentreden van de burgemeester. De toezichthouders gebruiken ook deze mogelijkheid alleen in het uiterste geval.

Mogen toezichthouders zonder mijn toestemming foto’s maken tijdens de controle? 

Toezichthouders mogen inderdaad zonder uw toestemming foto’s maken. Dit doen zij echter nooit zonder doel. De foto’s leggen namelijk een situatie vast. Beelden zeggen immers meer dan woorden. De foto’s zijn dus een bevestiging van de feiten, die de toezichthouders constateren. De foto’s tonen aan of er wel of juist geen sprake is van een overtreding. Deze foto’s worden alleen opgenomen in het controlerapport en niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook worden deze foto’s nooit actief aan derden getoond. De toezichthouders maken ook nooit foto’s van personen of van privacy gevoelige zaken, tenzij dit laatste noodzakelijk is voor de bewijsvoering

.Bent u benieuwd wat er op de foto’s staat? U kunt de toezichthouders tijdens de controle altijd verzoeken de gemaakte foto’s in te zien. Als u liever wilt dat een gemaakte foto vanwege een zeer dwingende reden wordt verwijderd, dan kunt u altijd de toezichthouders vragen om die foto te verwijderen. Zij bekijken dan op basis van het doel van de controle of dit wenselijk is.