Melden start of gereedmelding bouw

U bent verplicht om de start van de bouw te melden en om te melden wanneer de bouw gereed is. De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste twee werkdagen voor de start van deze werkzaamheden worden meegedeeld. Zodra de bouwwerkzaamheden afgerond zijn moet het bouwwerk uiterlijk op de eerste werkdag na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden gereed gemeld worden nog voordat het in gebruik mag worden genomen. Via onderstaande button 'Start of gereeldmelding bouw' meld u dit. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor het keuren van de wapening.

Meld start of gereedmelding bouw online

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team veiligheid, vergunningen & handhaving (VVTH) via het algemene telefoonnummer 14 0168.