Veiligheid

Moerdijk is als het gaat om mogelijke risico’s en gevaren een bijzondere gemeente. Met een zeehaven en industrieterrein in de buurt is de kans op een ongeval altijd aanwezig. Maar we hebben ook een aantal transportroutes in de buurt waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. En dan is er ook nog (het gevoel van) veiligheid in en om het huis. Daarbij komen bijvoorbeeld overlast, inbraak en huiselijk geweld om de hoek kijken. Allemaal zaken die we samen onder controle moeten hebben. Zo zorgen we als gemeente, hulpdiensten, bedrijven en inwoners er samen voor dat we zo goed mogelijk zijn voorbereid. En dus voor een veilig Moerdijk.

Meer weten over de specifieke risico’s in uw omgeving? www.risicokaart.nl.

Lees verder

Het veiligheidsdashboard is een speciale website/applicatie om inwoners van de gemeenten Moerdijk, Roosendaal en Halderberge te informeren over de risico’s en gevaarlijke situaties op en om het spoor. In geval van een......

Vanaf oktober 2017 verspreidt de Rijksoverheid jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. Dus ook in de gemeente Moerdijk.

Een grote brand in de omgeving, of een explosie? Of een naderende wolk met giftige stoffen? Gelukkig is de kans op dergelijke incidenten erg klein. Maar in Moerdijk niet ondenkbaar. Wat moet u doen?

Lees hier wat u moet doen bij een overstroming, bij noodweer of bij de uitval van gas, water en elektriciteit?

Geen grote incidenten, maar sommige gevallen van overlast kunnen toch zorgen voor ernstige hinder. Zoals: stankoverlast, geluidoverlast, luchtverontreiniging, lichtoverlast, bodemverontreiniging. Wat moet u doen?

Veiligheid en je veilig voelen begint natuurlijk in en om uw eigen huis en in de buurt. Het voorkomen van inbraak, brandpreventie, tegengaan van huiselijk geweld, geen criminele activiteiten in uw buurt, geen burenoverlast:......

Geen ernstige overlast, maar u kunt wel degelijk hinder ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld: hondenpoep op straat, vuilniszakken, zwerfvuil, ongedierte, Achterstallig groenonderhoud of een gat in de weg. Wat moet u......

De veiligheidswijzer biedt een overzicht van de mogelijke veiligheidsrisico’s binnen de gemeentegrenzen.

Basisnet Spoor informeert u over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdspoorwegennet. De meeste spoorlijnen gaan dwars door stedelijke gebieden, ook door onze gemeente. De wet Basisnet behandelt onder andere......

De gemeente Moerdijk heeft een boek geschreven over de brand bij Chemie-Pack en de nasleep daarvan. Het boek met de titel ‘Vuurdoop’ biedt een unieke kijk achter de schermen in het gemeentehuis van Moerdijk tijdens en na......

Het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2016-2019 geeft een vervolg aan het veiligheidsbeleid dat de afgelopen jaren is ontwikkeld in de gemeente Moerdijk.