Basisnet spoor

Basisnet Spoor informeert u over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdspoorwegennet. De meeste spoorlijnen gaan dwars door stedelijke gebieden, ook door onze gemeente. De wet Basisnet behandelt onder andere het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en is door de Eerste en Tweede kamer aangenomen.

Basisnet Spoor

De kans op ongelukken met het vervoer van gevaarlijke stoffen is in Nederland zeer klein. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Nederland is een klein land en door ruimtegebrek groeit de spanning tussen veiligheid, vervoer van gevaarlijke stoffen en ruimtelijke ontwikkeling. Woonwijken en kantoren worden dan ook steeds meer gebouwd langs trajecten waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Vervoer dat de komende jaren fors zal toenemen.

Drie basisnetten

Om de risico’s van het vervoer van gevaarlijke zo klein mogelijk te houden, stelt het Rijk drie ‘basisnetten’ in:

  • Basisnet Spoor
  • Basisnet Water
  • Basisnet Weg

Wilt u hier meer informatie over? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat.

Veiligheidszones

Het vervoer van gevaarlijke stoffen zal in de toekomst zo veel mogelijk via deze routenetwerken verlopen. Bovendien wil het Rijk de risico’s beperken voor mensen die langs de routes wonen. Daarvoor worden veiligheidszones in het leven geroepen. Het Rijk wil liever niet dat er gewoond en gewerkt wordt binnen deze zones.