Basisnet Spoor; veilig spoorvervoer van gevaarlijke stoffen

Basisnet Spoor gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het hoofdspoorwegennet. De meeste spoorlijnen gaan dwars door stedelijke gebieden, ook door onze gemeente. De wet Basisnet, waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor valt, is door de Eerste en Tweede kamer aangenomen. De wet is op 1 april 2015 in werking getreden.

Spoorzone Roosendaal-Halderberge-Moerdijk

De gemeente Moerdijk en de gemeenten Roosendaal en Halderberge brengen continu de gevolgen van het spoor voor alle kernen onder de aandacht bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. We voerden de afgelopen jaren diverse gesprekken met het Ministerie. Ook stuurden we brieven aan bewindslieden en Kamerleden. Er is steeds aandacht voor de knelpunten en onduidelijkheden, die de invoering van het Basisnet Spoor voor de drie gemeenten met zich meebrengt.

Extra vervoersbewegingen

Het Basisnet Spoor levert een verbetering op van de veiligheid binnen de meeste Brabantse spoorzones. Tegelijk bezorgt het de gemeenten extra vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen en daarbij horende risico’s.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal zetten zich samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in voor meer veiligheid binnen de spoorzones van het traject Roosendaal – Lage Zwaluwe binnen deze gemeenten. Het vertrekpunt hiervoor is de toekenning van € 5 miljoen euro door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het samenwerkingsverband van de drie gemeenten en Veiligheidsregio. Dit geld is bedoeld voor de verbetering van de bestrijdbaarheid, hulpverlening en de versterking van de zelfredzaamheid binnen de spoorzones.