Beschikbare informatie

Informatie vanuit de Woo die momenteel al gepubliceerd wordt door de gemeente Moerdijk.

Lees verder

  • Regelgeving

    De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente.

  • Vergunningen en bekendmakingen

    Bekendmakingen van de gemeente Moerdijk van de afgelopen 2 maanden. Bijvoorbeeld: bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

  • Raadsinformatie

    Informatie van de gemeenteraad van Moerdijk kunt u bekijken op onze Raadwebsite.