Beschikbare informatie

Informatie vanuit de Woo die momenteel al gepubliceerd wordt door de gemeente Moerdijk.

Lees verder

 • Regelgeving

  De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente.

 • Vergunningen en bekendmakingen

  Bekendmakingen van de gemeente Moerdijk van de afgelopen 2 maanden. Bijvoorbeeld: bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

 • Raadsinformatie

  Informatie van de gemeenteraad van Moerdijk kunt u bekijken op onze Raadwebsite.

 • Organisatiegegevens

  Hier vindt u de contact- en organisatiegegevens van gemeente Moerdijk.

 • Onderzoeken

  Hier vindt u de rapportages van onderzoeken die de gemeente Moerdijk de afgelopen jaren heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren.