Onderzoeken

De afgelopen jaren heeft de gemeente Moerdijk verschillende onderzoeken uitgevoerd of laten uitvoeren. Deze onderzoeken gingen over uiteenlopende onderwerpen, van dienstverlening tot veiligheid. Voor deze onderzoeken zijn inwoners, bedrijven of instellingen uit de gemeente ondervraagd door middel van interviews of enquêtes. De meest recente rapportages zijn te vinden op deze pagina.

Ook via het Moerdijkse Inwonerspanel vinden er jaarlijks verschillende peilingen plaats. De rapportages van de tot nu toe gehouden peilingen vindt u op: Inwonerspanel Moerdijk.

Bouwen en wonen

Inwonerspeiling

Milieu en afval

Ondernemen en economie

Openbare orde en veiligheid

Verkeer en vervoer

Werk en inkomen

Zorg en welzijn