Onderzoeken

De afgelopen jaren heeft de gemeente Moerdijk verschillende onderzoeken uitgevoerd of laten uitvoeren. Deze onderzoeken gingen over uiteenlopende onderwerpen, van dienstverlening tot veiligheid. Voor deze onderzoeken zijn inwoners, bedrijven of instellingen uit de gemeente ondervraagd door middel van interviews of enquêtes. De meest recente rapportages zijn te vinden op deze pagina.