Onafhankelijke hulp bij een gesprek

Een onafhankelijk 'iemand' meenemen naar een gesprek bij een organisatie.

Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u terecht bij verschillende organisaties. Er vindt dan vaak een persoonlijk gesprek plaats. U mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek, bijvoorbeeld een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd persoon. Kan er niemand uit uw eigen omgeving mee naar het gesprek? Dan kunt u een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze hulp is gratis! In de gemeente Moerdijk zijn daarvoor twee mogelijkheden. Cliëntenondersteuning vanuit MEE West-Brabant of door vrijwilligers bij u uit de buurt. U heeft de vrije keuze uit deze twee mogelijkheden.

Ondersteuning door MEE West-Brabant

Zoekt u ondersteuning bij (aan)vragen op het gebied van werk, inkomen en hulpverlening voor uw kind? Of ondersteuning bij Wmo-gerelateerde (aan)vragen?  Neem dan contact op met de Cliëntenondersteuners van MEE West-Brabant. Lees hier meer over op Onafhankelijke hulp door MEE West-Brabant.

Ondersteuning door vrijwilligers bij u uit de buurt

Zoekt u ondersteuning bij (aan)vragen Wmo? Bijvoorbeeld voor advies of informatie  over een aanvraag in het kader van Wmo-ondersteuning, of zaken die daarmee te maken hebben? Dan kunt u ondersteuning krijgen van één van de (vrijwillige) cliëntenondersteuners bij u uit de buurt. Lees hier meer over op Onafhankelijke ondersteuning door vrijwilligers.