Collectevergunning

Om in Moerdijk te collecteren heeft u een collectevergunning nodig. De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor goed doel bestemd zijn. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Moerdijk hebben geen vergunning nodig voor het collecteren. 

Vraag een collectevergunning aan met DigiD

Vraag een collectevergunning aan met E-herkenning

Benieuwd naar de collectes in 2024? Bekijk dan het overzicht collectes 2024

Aanvragen

Voor een éénmalige collecte kunt u een vergunning krijgen in de vrije periodes. Dit zijn de periodes zonder landelijke collectes. In het jaaroverzicht geplande collectes: 2024 kunt u kijken of de gewenste periode/datum nog vrij is.

Digitaal

U kunt de vergunning online aanvragen. Dit kan zowel privé (inloggen met DigiD) of als bedrijf (inloggen met E-herkenning).

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt het ook persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

U neemt de volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren mee: 

Schriftelijk

U kunt de formulieren ook downloaden, afdrukken, invullen en opsturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:
Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
U kunt uw verzoek ook posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15, of afgeven bij de receptie.

Voorwaarden

Wanneer is de vergunning nodig?

  • Als u voor een goed doel geld wilt inzamelen.
  • Als u goederen of diensten aanbiedt, waarbij de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Bijvoorbeeld een oliebollenactie van een plaatselijke vereniging waarvan de opbrengst ten goede komt aan de verenigingskas.

U heeft geen vergunning nodig als:

  • een inzameling in besloten kring wordt gehouden. Bijvoorbeeld een inzameling binnen de kerk of uitsluitend bij de leden van een vereniging.
  • u een vereniging of vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Moerdijk bent.

Centraal Bureau Fondsenwerving

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) stelt jaarlijks een rooster vast waarin aan grote landelijk collecterende fondsen voor hun collecte een periode wordt toegewezen. De 'vrije' perioden zijn beschikbaar voor andere (plaatselijke) instellingen. Slechts in goed overleg tussen de betrokken instelling en de gemeente zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

Een collectevergunning voor andere (plaatselijke) instellingen wordt toegekend als:

  • De gevraagde periode vrij is.
  • U kunt aantonen dat u collecteert voor een liefdadig of ideëel doel, hetgeen blijkt uit een CBF-keurmerk. Voor lokale initiatieven zal het bonafide karakter van het initiatief moeten blijken uit de aanvraag.

Kosten

Het aanvragen van een collectevergunning of -bus is gratis.