Wonen en verhuizen

Lees verder

Verhuist u binnen de gemeente Moerdijk? Of komt u in de gemeente Moerdijk wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door.

Alle lopende projecten in de gemeente Moerdijk. Bijvoorbeeld: centrumontwikkeling Zevenbergen, ontwikkeling Rk-kerk Moerdijk, scholenontwikkeling Willemstad.

Is er op straat iets kapot of vuil? Heeft u last van een verstopt riool of ziet u een omgewaaide boom? Wat het ook is: meld het bij de gemeente!

We kunnen er niet omheen; de klimaatverandering. Om droge voeten te houden zijn we in Moerdijk aan de slag. We kiezen voor schone energie (zoals windenergie, zonne-energie) in plaats van vervuilende fossiele energie......

Minder papier in de brievenbus of geen verkopers meer aan de deur? Vraag een sticker aan.

De gemeente Moerdijk heeft een Energieprogramma ontwikkeld dat in juni 2021 is vastgesteld in de gemeenteraad. In het Energieprogramma staan de doelen voor het verminderen van onze CO2-uitstoot, door energiebesparing en......