Bestuur

Lees verder

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Kunt u daaraan meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken? Laat het ons weten via deze enquĂȘte.

Samenstelling raad, fracties, vergaderschema, vergaderstukken, livestream vergaderingen en coalitieakkoord.

Samenstelling college, portefeuilles en besluitenlijsten.

Geldende verordeningen en regels van de gemeente, belangrijke beleidsstukken, visies en nota's.

Vacatures, bekendmakingen, organogram en Wob-verzoek (Wet openbaar bestuur).

Meepraten of inspreken bij een vergadering en zelf een voorstel indienen.

Meer onderwerpen