Bestuur

Lees verder

Samenstelling raad, fracties, vergaderschema, vergaderstukken, livestream vergaderingen en coalitieakkoord.

Samenstelling college, portefeuilles en besluitenlijsten.

Geldende verordeningen en regels van de gemeente, belangrijke beleidsstukken, visies en nota's.

Vacatures, bekendmakingen, organogram en Wob-verzoek (Wet openbaar bestuur).

Meepraten of inspreken bij een vergadering en zelf een voorstel indienen.

Uitslagen: gemeenteraad, Provinciale Staten, Waterschap en Europees parlement.

Meer onderwerpen