Bestuur

Lees verder

 • Gemeenteraad

  Samenstelling raad, fracties, vergaderschema, vergaderstukken, livestream vergaderingen en coalitieakkoord.

 • College van B en W

  Samenstelling college, portefeuilles en besluitenlijsten.

 • Mijn mening

  Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Kunt u daaraan meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken?

 • Beleid en regelgeving

  Geldende verordeningen en regels van de gemeente, belangrijke beleidsstukken, visies en nota's.

 • Verkiezingen

  Informatie over de verkiezingen voor gemeenteraad, Provinciale Staten, Waterschap en Europees parlement.

 • Uw mening telt

  Meepraten of inspreken bij een vergadering en zelf een voorstel indienen.