Uittreksel en verklaring

Lees verder

Uittreksel aanvragen, verzoek geheimhouding, gegevens wijzigen, verzoek om informatie.

Schriftelijk bewijs van geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen.

Een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

Het bewijs dat uw handtekening echt is.

Een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.