Uittreksel en verklaring

Lees verder

Schriftelijk bewijs van woonplaats (voorheen: uittreksel GBA).

Schriftelijk bewijs van geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen.

Een schriftelijke verklaring dat u in leven bent.

Het bewijs dat uw handtekening echt is.

Een verklaring van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Als u moet bewijzen dat de kopie van het document er hetzelfde uitziet als het originele document