Uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een afschrift of een uittreksel uit de Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren.

Welke aktes kunt u aanvragen?

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerschapsakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Overlijdensakte

Aanvragen

Digitaal

U kunt dit uittreksel/afschrift digitaal aanvragen: Uittreksel burgerlijke stand .

Aan de balie in het gemeentehuis

U kunt het ook persoonlijk aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

U neemt het volgende mee:

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Gegevens over naam, datum en plaats waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
 • Bij machtiging: ondertekende schriftelijke machtiging, kopie geldig legitimatiebewijs van uzelf en origineel legitimatiebewijs van de gemachtigde.

Bij de aanvraag moet u gelijk betalen. Wij verzoeken u per pin te betalen.

Voorwaarden

Afschrift

Een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van die akte. Het wordt verstrekt aan uzelf, een gemachtigde of iemand met een gerechtvaardigd belang. De volgende personen vallen onder een gerechtvaardigd belang:

 • De persoon over wie de akte gaat;
 • Ouders van die persoon;
 • Kinderen van die persoon;
 • Echtgenoot/geregistreerd partner;
 • Wettelijk vertegenwoordiger.

Uittreksel

Op een uittreksel staat beperkte informatie uit de originele akte. Een uittreksel wordt verstrekt aan uzelf, en gemachtigde of een andere belanghebbende (echtgenoot of erfgenaam).

Iemand anders machtigen

U kunt iemand machtigen om het afschrift/uittreksel voor u af te halen:

 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn 
 • De gemachtigde moet een schriftelijk verzoek meenemen.
  Hierin staat de reden voor het afschrift/uittreksel, de naam van de gemachtigde, de handtekening van de aanvrager én van de gemachtigde 
 • De gemachtigde neemt zijn eigen originele legitmatiebewijs mee en een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager 

Meertalig (internationaal) uittreksel
Heeft u een uittreksel nodig voor een instantie in het buitenland, dan kunt u een meertalig uittreksel krijgen. Een meertalig uittreksel kan worden afgegeven van een geboorteakte, overlijdensakte en huwelijksakte. Het is niet mogelijk om een meertalig uittreksel af te geven van een huwelijk van personen van gelijk geslacht of voor andere akten dan hier genoemd.

Kosten

Een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand kost € 16,60.
Een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand kost € 16,60.

Komt u langs op het gemeentehuis? Wij verzoeken u per pin te betalen. 

Gerelateerde producten