Vrachtwagenparkeerplaats

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Moerdijk geldt een parkeerverbod voor vrachtauto's, zoals te lezen is in het uitvoeringsbesluit. In de kern Zevenbergen (Koekoeksedijk) heeft de gemeente als alternatief een omheinde parkeerplaats aangelegd. Ook in Fijnaart is er een omheinde parkeerplaats (via de stichting). Vrachtwagenchauffeurs die wonen in de gemeente Moerdijk maar die werkzaam zijn daarbuiten, kunnen hier een parkeerplaats huren. Zelfstandige vrachtwagenchauffeurs met maximaal 1 vrachtwagen, die niet over een eigen bedrijfsterrein beschikken, komen ook in aanmerking voor de huur van een parkeerplaats.

Let op: U kunt geen aanvraag meer indienen voor Zevenbergen. Alle parkeerplaatsen zijn verhuurd. Ook kunt u niet meer op de wachtlijst worden geplaatst.

Aanvragen

Voor Zevenbergen

Let op: U kunt geen aanvraag meer indienen voor Zevenbergen. Alle parkeerplaatsen zijn verhuurd. Ook kunt u niet meer op de wachtlijst worden geplaatst.

U stuurt uw aanvraag naar de gemeente, waarna de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt en kijkt of er nog plaats is op de betreffende parkeerplaats. Vanwege de verwerkingsduur van uw verzoek dient u de aanvraag tijdig in te dienen! Om gebruik te maken van de vrachtwagenparkeerplaats ondertekent u een gebruiksovereenkomst. Hierin is onder andere vastgelegd dat u borg en huur betaalt. Nadat de borg is betaald wordt er voor de betreffende parkeerplaats een pasje en een sleutel uitgegeven. 

Download het onderstaande aanvraagformulier en stuur het op naar gemeente Moerdijk.

Download het aanvraagformulier vrachtwagenparkeerplaats Zevenbergen

Voor Fijnaart

U stuurt uw aanvraag naar Stichting Chauffeurs Fendert,  via het emailadres: manuelwisse@gmail.com. Stichting Chauffeurs Fendert is telefonisch bereikbaar op nummer 06-11433293.

Opzeggen

Zevenbergen

U stuurt de opzegging van uw gebruiksovereenkomst schriftelijk naar de gemeente, waarna de gemeente uw opzegging in behandeling neemt. Graag in uw opzegging het bankrekeningnummer vermelden in verband met het terugstorten van de borg voor de sleutel. Daarnaast dient u te vermelden per wanneer u wenst op te zeggen, zodat er een afspraak gemaakt kan worden voor het inleveren van het pasje en de sleutel. 

Fijnaart

U stuurt uw opzegging naar Stichting Chauffeurs Fendert, via het emailadres: manuelwisse@gmail.com. Stichting Chauffeurs Fendert is telefonisch bereikbaar op nummer 06-11433293.

Kosten

De vergoeding voor het gebruik van een vrachtwagenparkeerplaats is voor het jaar 2024: € 351,52 .

De vergoeding wordt jaarlijks verhoogd met een prijs indexcijfer. Als u voor het einde van het jaar de overeenkomst van een plaats opzegt, krijgt u geen geld terug. Sluit u in de loop van het jaar een overeenkomst voor een plaats af, dan betaalt u niet voor het hele jaar maar voor de maanden die resteren. Voor de sleutel van de poort voor het parkeerterrein betaalt u een waarborgsom van € 25,00 bij de sleuteloverdracht.