Nieuwkomers

Moerdijk is een gastvrije gemeente. Voor mensen die hier komen werken. Maar ook voor mensen die moeten vluchten uit hun thuisland. Bijvoorbeeld vanwege oorlog, vervolging of een ramp. Zij zoeken bescherming in Nederland.

Via de links hieronder vindt u meer informatie over de verschillende groepen.

Lees verder

 • Asielopvang

  De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Het college van B&W wil verantwoordelijkheid nemen en een eerlijke bijdrage leveren aan een fatsoenlijke opvang van asielzoekers in ons land. Op 11 mei 2023......

 • Inburgering & Nederlander worden

  U bent nieuw in Nederland of u wilt Nederlander worden. Als u nieuw in Nederland bent en niet uit de Europese Unie komt, moet u waarschijnlijk inburgeren. Als u niet automatisch bij de geboorte Nederlander bent en wel......

 • Steun voor Oekraïne

  Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Als gemeente proberen we zoveel mogelijk hulp en ondersteuning te organiseren om de vluchtelingen op te vangen. Heeft u een initiatief of een vraag? Dan kunt......

 • Informatie voor Oekraïners

  Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Als gemeente proberen we zoveel mogelijk hulp en ondersteuning te organiseren om de vluchtelingen op te vangen. Deze informatie is in het Nederlands en......

 • Bouw huisvesting Oekraïners

  De gemeente realiseert op het perceel Schansdijk 12 tijdelijke huisvesting realiseren voor in eerste instantie 300 vluchtelingen uit Oekraïne. Uit het haalbaarheidsonderzoek (voorjaar 2022) naar bodem, geluid, verkeer en......

 • Arbeidsmigranten

  In de gemeente Moerdijk werken zo'n 4600 arbeidsmigranten, hoofdzakelijk uit Polen en Roemenië. Ongeveer 1200 arbeidsmigranten wonen in onze gemeente. Door de komst van Logistiek Park Moerdijk worden dat er de komende......

Meer onderwerpen