Wet- en regelgeving

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 is de WBTR van kracht. De WBTR verduidelijkt de aansprakelijkheid van besturen bij nalatig handelen. Je moet als bestuur dus willens en wetens iets doen wat schadelijk is voor de vereniging. De WBTR beperkt ook de mogelijkheden van bestuurders om willens en wetens de vereniging te gebruiken voor persoonlijk belang.

Alle nieuwe regels moeten voor 1 juli 2026 in de statuten van uw vereniging zijn verwerkt.

Op onderstaande websites kunt u informatie vinden over de invoering van deze wet:

Het UBO-register

Uw vrijwilligersorganisatie is op basis van Europese regels verplicht om uw bestuursleden te registreren in het UBO-register. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Het is bedoeld om transparant te maken wie er uiteindelijk belang heeft bij de activiteiten van de organisatie en wie de bevoegdheden heeft om zelfstandig keuzes te maken. Het UBO is tevens bedoeld om financiële problemen en fraude te voorkomen.

Wat gebeurt er als u uw bestuurders niet inschrijft in het UBO-register?

U heeft uw bestuurders in 2022 ingeschreven in het UBO-register. Is dit niet het geval dan kunt u dit alsnog doen bij de Kamer van Koophandel. Let op! Indien uw bestuurders niet zijn ingeschreven in het UBO-register loopt u kans op een boete.

Meer informatie

Het platform vrijwillige inzet heeft een duidelijke uitleg over alles rondom financiële wetgeving en fraude. Met deze uitleg heeft u alle informatie netjes op een rij en ziet u ook welke actie u moet ondernemen.