Wmo (maatschappelijke ondersteuning)

Wmo-loket, hulp bij het huishouden, rolstoel, deeltaxi, ondersteuning in het huishouden, persoonsgebonden budget.

In Moerdijk is er al veel voor u beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld allerlei activiteiten in het Huis van de wijk, er zijn vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden: www.vrijwilligersmoerdijk.nl en er is ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar via Mantelzorg Moerdijk. Misschien bent u daar al mee geholpen? Is dat niet het geval en heeft u verdere ondersteuning nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een voorziening van de gemeente. 

Heeft u vragen over 'meedoen in de samenleving', over zorg, welzijn, ondersteuning of jeugdhulp? Of zoekt u een organisatie die u kan helpen? Kijk dan op www.jalpmoerdijk.nl. Deze website helpt u om het antwoord te vinden op uw vraag.