Wmo (maatschappelijke ondersteuning)

Wmo-loket, hulp bij het huishouden, rolstoel, deeltaxi, ondersteuning in het huishouden, persoonsgebonden budget.

In Moerdijk is er al veel voor u beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld allerlei activiteiten in het Huis van de wijk, er zijn vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden en er is ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar via Mantelzorg Moerdijk. Veel informatie is terug te vinden op ons-moerdijk.nl. Misschien bent u daar al mee geholpen? Is dat niet het geval en heeft u verdere ondersteuning nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een voorziening van de gemeente.