Wmo (maatschappelijke ondersteuning)

In Moerdijk zijn veel zaken gewoon beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld allerlei activiteiten in de wijk (link pluspunten/huis van de wijk), er zijn vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden (www.vrijwilligersmoerdijk.nl) en er is ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar (www.hoomondersteuning.nl) Wellicht bent u daar al mee geholpen. Als u verdere ondersteuning nodig heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een voorziening via de gemeente

In Moerdijk is er al veel voor u beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld allerlei activiteiten in het Huis van de wijk, er zijn vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden: www.vrijwilligersmoerdijk.nl en er is ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar: www.hoomondersteuning.nl. Misschien bent u daar al mee geholpen? Is dat niet het geval en heeft u verdere ondersteuning nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een voorziening van de gemeente. 

Heeft u vragen over 'meedoen in de samenleving', over zorg, welzijn, ondersteuning of jeugdhulp? Of zoekt u een organisatie die u kan helpen? Kijk dan op www.jalpmoerdijk.nl. Deze website helpt u om het antwoord te vinden op uw vraag.