Wmo (maatschappelijke ondersteuning)

Wmo-loket, hulp bij het huishouden, rolstoel, deeltaxi, ondersteuning in het huishouden, persoonsgebonden budget.

In Moerdijk is er al veel voor u beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld allerlei activiteiten in het Huis van de wijk, er zijn vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden: vrijwilligerswerkmoerdijk.nl en er is ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar via Mantelzorg Moerdijk. Misschien bent u daar al mee geholpen? Is dat niet het geval en heeft u verdere ondersteuning nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een voorziening van de gemeente.