Eigen bijdrage in de kosten

Voor de meeste voorzieningen of ondersteuning vanuit de Wmo moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. U betaalt nooit meer dan de werkelijke kosten van de ondersteuning of voorziening.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int en stelt deze eigen bijdrage vast.

In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Meer informatie vindt u op hetcak.nl.