Melding maken (24 uur per dag)

Bel 14 0168, ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis. U hoort dan een automatisch bandje. Blijf aan de lijn en geef uw melding door. Voorbeelden van een spoedmelding: riool verstopt, gat in wegdek of andere gevaarlijke situaties.

Milieuklachten

Als u overlast ervaart (van met name bedrijven) door stank, geluid, bodem- verontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder, dan kunt u 24 uur per dag en zeven dagen per week terecht bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Telefoon 073-6812821.