Ingediende Woo-verzoeken

Samenvattingen van de ingediende Woo-verzoeken vanaf 1 mei 2022.

Hieronder vindt u een samenvatting van de ingediende Woo-verzoeken per 1 mei 2022. 

Wilt u toch meer informatie over één van de Woo-verzoeken? Mail dan naar woo@moerdijk.nl

11 juli 2023 - Documenten over het onderwerp 'verkeersbesluit'.

Verzoek

Verzoek d.d. 11 juli 2023 om over het onderwerp ‘verkeersbesluit’, met als omschrijving verzoek de vermelding ‘Molenstraat, Zevenbergen, achter de Hema’ en als gevraagde documenten ‘alles’.

Besluit

Besluit d.d. 21 augustus 2023 alle informatie en documenten zijn openbaar en verstrekt met een link naar de internetpagina of als document.

14 augustus 2023 - Reconstructie plantvakken in de Lint Zevenbergen

Verzoek

Verzoek d.d. 14 augustus 2023 om informatie / documenten rondom de reconstructie van de plantvakken in de Lint Zevenbergen.

Besluit

Besluit d.d. 23 augustus 2023: alle informatie en documenten zijn verstrekt.

19 december 2022 - Verzoek documenten brand aan de Huijzersdijk

Verzoek

Verzoek d.d. 19 december 2022 om alle documenten rondom de brand aan de Huizersdijk.

Besluit

Besluit d.d. 3 januari 2023: deels al openbare informatie via de website en deels verstrekt.

16 december 2022 - Asbestonderzoek brand aan de Huizersdijk

Verzoek

Verzoek d.d. 16 december 2022 om het asbestonderzoek van de brand aan de Huizersdijk.

Besluit

Bericht 22 december 2022: dit rapport staat op de website van de gemeente en is al openbaar.

7 december 2022 - Gevestigd voorkeursrecht perceel Zevenbergen I 2824

Verzoek

Verzoek 7 december 2022 betreffende het gevestigde voorkeursrecht op perceel Zevenbergen I 2824.

Besluit

Verzoek is aangehouden en vervolgens ingetrokken.

14 november 2022 - Documenten parkeren van een camper

Verzoek

Verzoek d.d. 14 november 2022 om alle documenten rondom het parkeren van een camper.

Besluit

Besluit d.d. 23 november 2022: alle meldingen, gedaan via de Buiten-Beter-app zijn geanonimiseerd verstrekt.

9 t/m 14 november 2022 - Verzoeken (8) betreffende plannen huisvesting arbeidsmigranten

Verzoek

Verzoeken 9 t/m 14 november 2022 (8 verzoeken) betreffende de plannen voor huisvesting arbeidsmigranten.

Besluit

Besluit d.d. 17 januari 2023: alle documenten zijn geanonimiseerd verstrekt. De e-mailcorrespondentie volgt later.

20 oktober 2022 - Documenten rondom renovatie St. Janstraat/Oude Kerkstaat in Standdaarbuiten

Verzoek

Verzoek d.d. 20 oktober 2022 om alle documenten rondom de renovatie St. Janstraat/ Oude Kerkstraat in Standdaarbuiten.

Besluit

Besluit d.d. 14 november 2022: alle aanwezige informatie is gegeven.

18 oktober 2022 - Besluitvorming rondom wegonderhoud Krukweg in Moerdijk

Verzoek

Verzoek d.d. 18 oktober 2022 om alle besluitvorming rondom het wegonderhoud bij de Krukweg in Moerdijk.

Besluit

Besluit d.d. 9 november 2022: alle aanwezige informatie is gegeven.

21 september 2022 - Huurovereenkomst Stadhuis Klundert

Verzoek

Verzoek d.d. 21 september 2022 om de huurovereenkomst voor het Stadhuis Klundert.

Besluit

Besluit d.d. 28 september 2022: de huurovereenkomst is geanonimiseerd toegestuurd.

15 september 2022 - Verzoek correspondentie cliënt met gemeente afgelopen 5 jaar

Verzoek

Verzoek d.d. 15 september 2022 door een gemachtigde voor alle correspondentie van zijn cliënt met de gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Besluit

Besluit d.d. 28 november 2022: dit is geen Woo-verzoek, maar een verzoek om informatie en deze informatie is alleen aan de verzoeker gegeven. Dit is geen openbaarmaking voor iedereen.

14 september 2022 - Verzoek documenten nieuwe opvanglocaties asielzoekers

Verzoek

Verzoek d.d. 14 september 2022 om alle documenten rondom nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers binnen de gemeente.

Besluit

Besluit d.d. 16 november 2022: alle documenten, met uitzondering van persoonsgegevens, zijn verstrekt.

13 september 2022 - Sloop- en bouwvergunning van De Borgh

Verzoek

Verzoek d.d. 13 september 2022 om de sloop- en bouwvergunning van De Borgh.

Besluit

Besluit d.d. 15 september 2022: er is geen vergunning ingediend of verleend.

25 augustus 2022 - Toelichting uitgaven voor Jeugdzorg

Verzoek

Verzoek d.d. 25 augustus 2022 om toelichting op diverse uitgaven voor jeugdzorg.

Besluit

Besluit d.d. 6 oktober 2022: de toelichting is verstrekt met diverse verwijzingen naar websites.

17 augustus 2022 - Verzoek adressen waarvoor onttrekkingsvergunning is verleend

Verzoek

Verzoek d.d. 17 augustus 2022 voor alle adressen binnen de gemeente waarvoor een onttrekkingsvergunning in verband met kamerhuur is verleend.

Besluit

Besluit d.d. 25 augustus 2022: de gemeente heeft geen enkele vergunning verleend.

9 augustus 2022 - Documenten afstemming bestemmingsplan BCT in Zundert

Verzoek

Verzoek d.d. 9 augustus 2022 om alle documenten over de afstemming tussen de gemeente Zundert en de gemeente Moerdijk over het bestemmingsplan BCT in Zundert.

Besluit

Besluit d.d. 27 september 2022: alle aanwezige documenten hierover zijn verstrekt.

26 juli 2022 - Correspondentie werkzaamheden Zevenbergen 4e kwartaal 2020

Verzoek

Verzoek d.d. 26 juli 2022 om alle correspondentie tussen de projectleider en de gemeente inzake de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen over het vierde kwartaal 2020.

Besluit

Besluit d.d. 23 december 2022: alle aanwezige correspondentie is verstrekt met uitzondering van die documenten waarop door de gemeenteraad geheimhouding is opgelegd.

26 juli 2022 - Correspondentie werkzaamheden haven Zevenbergen 4e kwartaal 2020

Verzoek

Verzoek d.d. 26 juli 2022 om alle correspondentie tussen de projectmanager en de gemeente inzake de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen over het vierde kwartaal 2020.

Besluit

Besluit d.d. 23 december 2022: alle aanwezige correspondentie is verstrekt met uitzondering van die documenten waarop door de gemeenteraad geheimhouding is opgelegd.

25 juli 2022 - Verzoek rapporten werkzaamheden haven Zevenbergen (Sweco)

Verzoek

Verzoek d.d. 25 juli 2022 om alle rapporten en correspondentie van het onderzoek, uitgevoerd door Sweco betreffende de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen.

Besluit

Besluit d.d. 22 september 2022: alles wat bij de gemeente aanwezig is, is verstrekt, met uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie.

25 juli 2022 - Verzoek rapporten werkzaamheden haven Zevenbergen (KiwaKoac)

Verzoek

Verzoek d.d. 25 juli 2022 om alle rapporten en correspondentie van het onderzoek, uitgevoerd door KiwaKoac betreffende de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen.

Besluit

Besluit d.d. 21 september 2022: alles wat bij de gemeente aanwezig is, is verstrekt, met uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie.

25 juli 2022 - Verzoek rapporten werkzaamheden haven Zevenbergen (Hadrieëm)

Verzoek

Verzoek d.d. 25 juli 2022 om alle rapporten en correspondentie van het onderzoek, uitgevoerd door Hadrieëm betreffende de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen.

Besluit

Besluit d.d. 21 september 2022: alles wat bij de gemeente aanwezig is, is verstrekt, met uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie.

20 juli 2022 - Aanwezigheid persoonlijke documenten bij gemeente

Verzoek

Verzoek d.d. 20 juli 2022: Een inwoner heeft inzage gevraagd in alle documenten die over hem aanwezig zijn bij de gemeente

Besluit

Besluit d.d. 2 augustus 2022: alles wat de gemeente had is meegedeeld.

1 september 2022 - Stabiliteit van de bomen in de Burgemeester van Akenstraat in Zevenbergen

Verzoek

Verzoek d.d. 1 september 2022: Verzoek om het onderzoek naar de stabiliteit van de bomen in de Burgemeester van Akenstraat in Zevenberge

Besluit

Besluit d.d. 7 september 2022:Het onderzoeksrapport is toegestuurd met uitzondering van de aanwezige persoonsgegevens van derden

25 mei 2022 - Correspondentie plan Elim in Willemstad

Verzoek

Verzoek d.d. 25 mei 2022 om alle correspondentie tussen de gemeente en de provincie Noord-Brabant over het plan Elim in Willemstad.

Besluit

Besluit d.d. 21 juni 2022: alle beschikbare documenten zijn toegestuurd

1 juli 2022 - Alle meldingen te hard rijden/negeren van inrijverbod voor vrachtverkeer van de afgelopen 5 jaar in de kern Moerdijk

Verzoek

Verzoek d.d. 01 juli 2022 om alle meldingen van te hard rijden en het negeren van het inrijverbod voor vrachtverkeer van de afgelopen 5 jaar in de kern Moerdijk.

Besluit

Besluit d.d. 26 juli 2022: met uitzondering van de persoonsgegevens van derden zijn de meldingen verstrekt. Omdat er een fout in het systeem zit, is de lijst niet volledig. Hier wordt aan gewerkt en een update volgt later.

23 mei 2022 - Ontsluitingsweg Westschans Klundert

Verzoek

Verzoek d.d. 23 mei 2022 om alle documentatie en onderzoeken met betrekking tot de ontsluitingsweg Westschans Klundert.

Besluit

Besluit d.d. 22 juni 2022, aangevuld op 2 augustus 2022, inhoudende het toezenden van de beschikbare documentatie en onderzoeken