Ingediende Woo-verzoeken

Samenvattingen van de ingediende Woo-verzoeken vanaf 1 mei 2022.

Hieronder vindt u een samenvatting van de ingediende Woo-verzoeken per 1 mei 2022. 

Wilt u toch meer informatie over één van de Woo-verzoeken? Mail dan naar woo@moerdijk.nl